Archimédovské těleso (algebra)

Algebraický pojem archimédovské těleso označuje uspořádané těleso s Archimédovou vlastností.

Na uspořádaném tělese lze definovat absolutní hodnotu čísla obvyklým způsobem:

Archimédovské těleso je potom takové těleso , pro jehož libovolný prvek existuje přirozené číslo takové, že (Archimédova vlastnost).