Anemometr (z řeckého anemos = vítr) neboli větroměr je přístroj pro měření rychlosti proudění anebo rychlosti a směru proudění. V meteorologii se používají anemometry k měření rychlosti větru anebo rychlosti a směru větru.[1] Rychlost větru se standardně měří v 10 metrech nad zemí.

Miskový anemometr

Typy anemometrů editovat

K měření rychlosti větru bylo vyvinuto mnoho způsobů a přístrojů pracujících na různých principech.

Mechanické anemometry editovat

Energie větru se přenáší na konstrukci, kterou vítr otáčí, rotuje či vychyluje z ustálené polohy. Mezi mechanické anemometry patří miskové anemometry (Robinsonův kříž), lopatkové anemometry, anemometry s výkyvnou deskou (Wildova korouhev, Dalozův kyvadlový anemometr).

Aerodynamické anemometry editovat

Tlak proudícího vzduchu je přenášen a porovnáván s tlakem statickým .

Zchlazovací/termické anemometry editovat

Čidlo tvořené drátkem („hot wire“) je vystaveno zchlazujícímu účinku větru, přičemž můžeme určit rychlost zchlazování nebo energii potřebnou k náhradě (kompenzaci) odejmuté energie. Z obojího lze vyvodit rychlost větru (nikoli však směr).

Značkovací anemometry editovat

Pomocí tepelného a chemického značkování se určuje rychlost, ale i směr větru.

Akustické anemometry editovat

Akustické anemometry měří nebo odvozují rychlost, ale i směr větru, ze změn šíření zvuku v atmosféře.

Ostatní anemometry editovat

K dispozici jsou dnes i anemometry – windprofilery – založené na Dopplerově principu, takto lze rychlost větru odhadovat pomocí meteorologických radarů.[2]

Registrační anemometry editovat

Registrační anemometry jsou nazývány anemografy.

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. Česká meteorologická společnost. Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) [online]. [cit. 2023-03-23]. Heslo anemometr. 
  2. Česká meteorologická společnost. Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) [online]. [cit. 2023-03-23]. Heslo windprofiler. 

Související články editovat

Externí odkazy editovat