Anemoskop

Anemoskop je zařízení, které bylo vynalezeno k určování směru větru a předvídání změny směru větru nebo počasí.

Hygroskopická zařízení, zejména ta s využitím struny, byla považována za velmi dobré anemoskopy, málokdy nedokázaly předpovědět změnu větru. Středověké anemoskopy se zdají, jak je Vitrivius popsal, že byly určeny k určování směru větru.

Otto von Guericke dal název anemoskop stroji, který vynalezl na předpověď změny počasí a deště. Sestával z malého tělesa, které stoupalo a klesalo ve skleněné trubičce jako zvýšený nebo snížený atmosférický. M. Comiers ukázal, že to bylo zjednodušené použití běžného barometru. Tato forma anemoskopu byla vynalezena Leonardem da Vinci.