Žonglování

Vyhazování a chytání tří a více míčků zároveň

Žonglování, při kterém jde o vyhazování tří a více míčků (nebo jakýchkoli jiných pomůcek) a jejich následné chytání, je sportovní, taneční a artistická aktivita zlepšující nervosvalovou koordinaci, prostorovou orientaci, soustředění a rozvíjející spolupráci mezi mozkovými hemisférami. Nejčastější je žonglování do vzduchu, které spočívá ve vyhazování předmětů do různých výšek, s různou rotací, a z různých míst (například za zády, pod nohou, nad hlavou). K žonglování se většinou pojí řada dalších dovedností, jako bouncing, točení diabola, poi, flowersticků a devilsticků, jízda na jednokolce nebo kontaktní žonglování.

Princip jednouchého žonglování se třemi míčky

Historie Editovat

Starověk Editovat

Historie žonglování sahá až do starého Egypta, do doby přibližně 2000 let př. n. l. Na nástěnných malbách v hrobce Beni-Hassana se dochoval obraz několika postav žonglujících s míčky. Žonglováním se zabývali i staří Řekové a Římané; zvláště mezi Římany bylo toto umění vysoce ceněno. Druhou kolébkou žonglování je pak dálný východ - Čína. Potvrzené zmínky o žonglování s diabolem sahají do dynastie Chan (206 př. n. l.), kdy bylo pojmenováváno jako „kouen-gen", což znamená „dutý bambus, který hvízdá".

Současná podoba žonglování Editovat

Přestože většina lidí pod pojmem žonglování vidí pouze varietní umění, značná většina žonglérů bere svůj koníček jako umění, sport nebo dokonce tanec. V současné době zažívá žonglování po celém světě (hlavně v USA a západní Evropě) rozmach.

Pro setkání žonglérů bývají založeny různé organizace - pro Evropu je významný každoroční Evropský žonglérský konvent (European Juggling Convention), pořádaný každý rok v jiném státě Evropskou žonglérskou asociací. Rekord v počtu registrací padl v roce 2008 v německém Karlsruhe - přijelo sem 6665 žonglérů z celého světa. V srpnu roku 2011 se uskutečnil 34. ročník v Mnichově.

Americkou obdobou EJC je Mezinárodní žonglérská federace (International Juggling Association), která organizuje každoročně velké množství akcí.

Největší akcí v Čechách je pak Festival pouličního umění a mezinárodní přehlídka žonglování, tradičně pořádaná v Praze. Velkým svátkem žonglérů po celém světě je také "World Juggling Day" připadající na sobotu v polovině června. V ČR jej pořádá brněnský cirkus LeGrando v parku Lužánky.

Žonglérské pomůcky Editovat

K žonglování se vyrábí i zvláštní pomůcky, např.:

 • Míčky
 • Kužely
 • Kruhy
 • Flowerstick
 • Devilstick
 • Diabolo
 • Yoyo (yo-yo, jojo)
 • Poi (řetězy)
 • Tyč
 • Contactball
 • Jednokolka
 • Talíř
 • Astrojax
 • Cigarbox
 • Propiska či tužka (Pen spinning)
 • Káča (neboli Top)

Související články Editovat

Externí odkazy Editovat