Řetězový most je visutý most zavěšený na řetězech. Na prohnutém řetězu, který má geometrický tvar paraboly (nikoliv řetězovky), jsou v pravidelných intervalech na táhlech zavěšeny trámy, které tvoří základ nosné konstrukce mostovky. Typický empírový řetězový most měl řetězy zavěšeny na kamenných věžích s průjezdy (pylonech), které svým tvarem připomínaly vítězný oblouk. Pozdější visuté mosty mají pracné a nákladné řetězy nahrazeny kabely ze splétaných ocelových lan.

Řetězový most, James Finley, Filadelfie, 1810

Významným stavitelem těchto mostů byl Bedřich Schnirch, rodák z Lounska.

Vybrané řetězové mosty

editovat
 
Széchenyi Lánchíd (Řetězový most) v Budapešti

Externí odkazy

editovat