Pirátství vodních toků

geomorfologický jev
(přesměrováno z Říční pirátství)
Na tento článek je přesměrováno heslo Načepování. O čepování piva pojednává článek Čepované pivo.

Pirátství vodních toků (boj o rozvodí, říční pirátství, načepování) znamená, když jeden silně erodující vodní tok přesouvá zpětnou erozí vlastní pramen tak, až načepuje jiný tok, většinou výše položený, mělce zahloubený a slaběji erodující, a odebere mu veškerou vodu. Ostrá změna směru toku v takovém místě se pak označuje jako náčepní loket. Načepovaný tok ve svém původním korytu zaniká, nebo se jeho pramen posouvá níže po proudu. Jednou z fází pirátství řek je bifurkace. K pirátství vodních toků může dojít nejen erozí, ale i např. sesuvem půdy nebo tektonickým posunem.

Schematicky znázorněné podchycení vod zpětnou erozí; níže po proudu postiženého toku zůstává opuštěné koryto.

V Česku tento jev výrazně ovlivnil mj. směřování řek Vltavy, Chrudimky či Vláry. Ze zahraničních řek je rodící se načepování možno pozorovat v krasové oblasti mezi horními toky Rýna a Dunaje (tzv. Propadání Dunaje).

Příklady v Česku editovat

Externí odkazy editovat