Otevřít hlavní menu

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

organizační složka státu

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL) je organizační složka státu zřízená Ministerstvem zemědělství České republiky.

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Vznik 1. března 1979
Právní forma organizační složka státu
Sídlo Nábřežní 1326, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 250 01, Česko
IČO 00020681 (VR)
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Období ČeskoslovenskaEditovat

V roce 1935 byla tehdejším československým Ministerstvem zemědělství zřízena Lesní taxační kancelář v Brandýse nad Labem. Měla to být náhrada za zrušená zařizovací oddělení Oblastních ředitelství státních lesů a statků. Během druhé světové války ústav vypracovávala lesní hospodářské plány (LHP) a zeměměřičské a kartografické práce pro potřeby státních lesů. Během druhé světové války (1941) bylo také zahájeno stanovištní mapování lesů se stanovením cílodé druhové skladby. Tím byl položen základ typologie lesů v ústavu.

V poválečných letech byly plněny především úkoly související se zestátňováním lesů. LHP se začaly opět vyhotovovat až v roce 1947. Po cca 10 letech byl zahájen druhý cyklus obnov LHP. Od roku 1971 byla již k tvorbě LHP využívána výpočetní technika, čímž byl položen základ k budování rozsáhlé databáze.

Vyhláškou MLVH ČSR č. 13/1978 Sb. byl ústav pověřen vypracovávat souhrnné lesní hospodářské plány (SLHP) v pětiletých cyklech. Ke konci 80. let začíná ústav intenzivně využívat geografické informační systémy GIS, byl zahájen vývoj českého GISu TopoL a taxačního programu TAX.

Český ústavEditovat

V současné době je ústav pověřen zejména prováděním inventarizace lesů v České republice, vyhotovováním a správou Oblastních plánů rozvoje lesů včetně zajišťování jednotného typologického systému České republiky a zajišťováním funkce informačního datového centra odvětví lesního hospodářství a myslivosti. Tvorba lesních hospodářských plánů LHP přešla v roce 1997 na soukromé taxační kanceláře (zakládanými bývalými pracovníky ústavu) a tím tak ÚHÚL přišel o svou hlavní náplň. Program TopoL přešel také do soukromé firmy.

V současné době se tedy ÚHÚL zabývá

  • Prováděním národní inventarizace lesů v České republice (NIL)
  • Vyhotovováním a správa dat Oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL) včetně zajišťování jednotného typologického systému lesů v České republice. Oblastní plány rozvoje lesů jsou přístupné na mapových serverech ÚHÚLu i jako služba WMS.
  • Zabezpečováním funkce informačního a datového centra (IDC) odvětví lesního hospodářství a myslivosti České republiky
  • Podporou činnosti státní správy
  • Zabezpečováním poradenství a služeb při provádění certifikace lesů České republiky
  • Výkonem dozoru, kontroly a vedení informačního systému evidence v oblasti nakládání s reprodukčním materiálem (RM)
  • Poradenskou činností v lesním hospodářství
  • Osvětovou činností

Externí odkazyEditovat