Otevřít hlavní menu

Úsťová rychlost je v balistice rychlost, kterou má projektil v okamžiku, kdy opouští ústí hlavně. Pohybuje se od cca 170 m/s do 380 m/s u vzduchovek až po více než 1800 m/s u tankových kanónů. Je to údaj společný vnitřní a vnější balistice.

Rychlost se může měnit podle výrobce náboje i podle použité zbraně (zde rozhoduje především délka hlavně). Rychlost střely se určuje pomocí dvou otáčejících se terčů – kotoučů. Vzdálenost terčů je 20–30 cm, mohou být i dva „páry“ za sebou.

Úsťové rychlosti často používaných nábojů do krátkých zbraní. Tabulka je pouze informativní.

Náboj Úsťová rychlost (m/s)
.22 Long Rifle 316
7,62 × 25 mm Tokarev 502
7,63 × 25 mm Mauser 430
7,65 mm Browning 282
.38 Special 237
.357 Magnum 380
9 x 18 mm Makarov 319
9 x 19 mm Parabellum 350
.40 S&W 370
.45 ACP 310
.454 Casull 500
.44 Magnum 470-520