Metr za sekundu

jednotka rychlosti

Metr za sekundu (značka m/s nebo m·s−1) je odvozená jednotka rychlostisoustavě SI.

Rychlostí 1 m/s se pohybuje těleso, které urazí rovnoměrným pohybem dráhu 1 metr za 1 sekundu. Tato rychlost je přesně 1/299 792 458-násobkem rychlosti světla ve vakuu (podle definice metru platné od roku 1983).

Převod na jiné jednotky

editovat