Účetní jednotka je fyzická, či právnická osoba vedoucí účetnictví.

Důvody přechodu na účetnictví editovat

 • Obrat
  • V podniku dosažení ročního obratu 25 milionů Kč.
  • Podnik v partnerství s podnikem, jehož roční obrat dosáhl 25 milionů Kč.
  • Podnik v partnerství, jestliže součet obratů těchto dosáhl 15 milionů Kč
 • Dobrovolný přechod na účetnictví

Přehled osob, které jsou účetními jednotkami editovat

 • a) právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky
 • b) zahraniční osoby, pokud na území České republiky podnikají nebo provozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů
 • c) organizační složky státu podle zvláštního právního předpisu
 • d) fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku
 • e) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty,1a) včetně plnění osvobozených od této daně, jež nejsou součástí obratu, v rámci jejich podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 15 000 000 Kč, a to od prvního dne kalendářního roku
 • f) ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí
 • g) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou účastníky sdružení bez právní subjektivity podle zvláštního právního předpisu, pokud alespoň jeden z účastníků tohoto sdružení je osobou uvedenou v písmenech a) až f) nebo h)
 • h) ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní právní předpis