Zvykomil

fiktivní postava

Zvykomil (německy Herkomman) je fiktivní postava vytvořená v okruhu hraběte Šporka v první třetině 18. století. Představoval hraběti Šporkovi úhlavního nepřítele Pravdy a Spravedlnosti, zosobnění všech nepořádků a nespravedlností ve státě i v církvi. Od roku 1719 vyskytuje se na grafikách, které objednal, i v knihách, které o něm dal napsat. Sochaře Matyáše Bernarda Brauna nechal pro Kuks vytesat v kameni sochu. V letech 1730 a 1731 objednal u medailéra Christiána Wermutha dvě posměšné protiherkommanovské medaile, které současně kritizovaly Šporkovy protivníky. Šporkův Herkomman je útokem na právo římské, které kritizuje ve jménu práva přirozeného.

Herkomman v českém uměníEditovat

 • Antonín Birkhardt: Herkommanus Magnus. 1720
 • Bartoloměj Strahowsky: rytina Herkommana. 1722
 • Gottfried Benjamin Hancke: Beschreibung des im Königreich Böhmen an der Elbe gelegenen Kuckus-Bades. 1722
 • Christian Albert Wortmann: Herkommanus. 1727
 • Matyáš Bernard Braun: Herkommanus přepracovaný na Goliáše. Kuks 1720-1730
 • anonymní spis Herkommanus Magnus. 1726 (druhé vydání 1728)
 • Gottfried Benjamin Hancke: Litis abusus. 1728
 • Gottfried Benjamin Hancke: Herkommanus clericorum. 1729
 • Christian Wermuth: Šporkova medaile s postavou Herkommana podle Braunovy sochy v Kuksu. 1730
 • Christian Wermuth: Šporkova medaile s postavou Herkommana podle Braunovy sochy v Kuksu. 1731
 • Gottfried Benjamin Hancke: Gedichte. 1731

GalerieEditovat

OdkazyEditovat

LiteraturaEditovat

 • PREISS, Pavel. František Antonín Špork a barokní kultura v Čechách. 2. rozš. a přeprac.. vyd. Praha ; Litomyšl: Paseka, 2003. 600 s. ISBN 80-7185-573-1. 
 • HRDINA, Antonín Ignác. Kacířský proces s hrabětem F. A. Šporkem v právně-historickém a teologickém kontextu. 1. vyd. Brno: The European Society for History of Law, 2011. 422 s. ISBN 978-80-904522-9-9. 
 • SKALICKÁ, Marie. HERKOMMANNUS CLERICORUM. Na okraj vzácného šporkovského spisu. Ars baculum vitae : sborník studií z dějin umění a kultury : k 70. narozeninám prof. PhDr. Pavla Preisse, DrSc.. 1996, s. 204-207.