Otevřít hlavní menu

The European Society for History of Law

The European Society for History of Law (Evropská společnost pro právní dějiny) je celoevropské sdružení se sídlem v Brně založené v roce 2009. Společnost sdružuje nejen osoby z akademického prostředí, nýbrž spolupracuje i s významnými osobnostmi z justice (především Ústavního soudu), státního zastupitelství, advokacie či veřejné správy, které výrazným způsobem přispívají k naplnění cílů sdružení.

The European Society for History of Law
Logo
Logo
Sídlo Foltýnova 2
Brno, 635 00
Česká republika
Generální tajemník doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M.
Oficiální web www.historyoflaw.eu
Poznámky Email: info@historyoflaw.eu
IČO 26555620 (VR)
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Tato společnost umožňuje zejména právnické veřejnosti poznat historické souvislosti současné i budoucí právní úpravy jednotlivých institutů. Umožní právníkům v právní praxi zprostředkovat a přiblížit dobové názory na některé právní problémy a dnes již zapomenutou judikaturu. Úkolem The European Society for History of Law je podporovat výzkum v oblasti právních dějin, romanistiky a dějin právního myšlení v různých evropských zemích. Předmět zájmu tedy tvoří:

The European Society for History of Law organizuje pro své členy konference, přednášky, semináře, exkurze a společná setkání, na kterých jsou diskutovány aktuální otázky evropských právních dějin a které slouží jako platforma pro prezentaci vědeckých výsledků právních historiků z evropských států. K posledně jmenovanému významně přispívá rovněž i vydávání anglicky a německy psaného recenzovaného časopisu Journal on European History of Law ISSN 2042-6402, který za pomoci těchto dvou „univerzálních“ jazyků zprostředkovává poznatky z právní historie a romanistiky zájemcům z celého světa.

Pro členy z České a Slovenské republiky vydává The European Society for History of Law čtyřikrát ročně informační bulletin ISSN 2464-4889, ve kterém jsou publikovány recenze a anotace právněhistorických knih, pozvánky na konference či zprávy z vědeckého života.[1]

Členové The European Society for History of Law se aktivně autorsky i organizačně účastní na projektu Encyklopedie českých právních dějin, který je realizován od roku 2013 a jehož účelem je komplexně encyklopedicky zpracovat celou materii českých a československých právních dějin.

Za posledních šest let své existence společnost spoluzorganizovala společně s Katedrou dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně desítku konferencí věnovaných především dějinám trestního práva, právní archeologii či různým právněhistorickým výročím.[2]

Vědecká rada sdruženíEditovat

The European Society for History of Law podporuje vydávání knih z oblasti právní historie a římského práva jak začínajícím, tak i významným právním historikům a romanistům. Za dobu trvání této společnosti se podařilo vydat tři desítky monografií a konferenčních sborníků. Veškeré publikace vydávané sdružením The European Society for History of Law prochází recenzním řízením. Členové vědecké rady jsou osobnosti z akademického prostření i právní praxe.

Právněhistorická kniha rokuEditovat

Od roku 2018 hodnotí odborná porota Evropské společnosti pro právní dějiny, z.s. (The European Society for History of Law) knihy z oblasti českých a slovenských právních dějin, obecných právních dějin a římského práva, které byly vydány v předcházejícím roce. Ocenění "Právněhistorická kniha roku 2017" bylo uděleno Ivaně Bláhové z Ústavu právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy za monografii "Rekodifikace trestního práva procesního v letech 1948-1950".[3]

ReferenceEditovat

LiteraturaEditovat

  • SCHELLE, K.- TAUCHEN, J., Pět let činnosti The European Society for History of Law (Evropské společnosti pro právní dějiny). In: Právněhistorické studie. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2014, s. 150-151 (ISSN 0079-4929)

Externí odkazyEditovat