The European Society for History of Law

The European Society for History of Law (Evropská společnost pro právní dějiny, z.s.) je celoevropské sdružení se sídlem v Brně založené v roce 2009. Společnost sdružuje nejen osoby z akademického prostředí, nýbrž spolupracuje i s významnými osobnostmi z justice (především Ústavního soudu), státního zastupitelství, advokacie či veřejné správy, které výrazným způsobem přispívají k naplnění cílů sdružení.

The European Society for History of Law
Logo
Logo
SídloFoltýnova 2
Brno, 635 00
Česká republika
Oficiální webwww.historyoflaw.eu
PoznámkyEmail: info@historyoflaw.eu
IČO26555620 (VR)
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Tato společnost umožňuje zejména právnické veřejnosti poznat historické souvislosti současné i budoucí právní úpravy jednotlivých institutů. Umožní právníkům v právní praxi zprostředkovat a přiblížit dobové názory na některé právní problémy a dnes již zapomenutou judikaturu. Úkolem Evropské společnosti pro právní dějiny je podporovat výzkum v oblasti právních dějin, romanistiky a dějin právního myšlení v různých evropských zemích. Předmět zájmu tedy tvoří:

The European Society for History of Law organizuje pro své členy konference, přednášky, semináře, exkurze a společná setkání, na kterých se diskutuje o evropských právních dějinách a které slouží jako platforma pro prezentaci vědeckých výsledků právních historiků z evropských států. K posledně jmenovanému významně přispívá rovněž i vydávání anglicky a německy psaného recenzovaného časopisu Journal on European History of Law ISSN 2042-6402, který za pomoci těchto dvou „univerzálních“ jazyků zprostředkovává poznatky z právní historie a romanistiky zájemcům z celého světa.

Pro členy z České a Slovenské republiky vydává Evropské společnosti pro právní dějiny čtyřikrát ročně informační bulletin ISSN 2464-4889, ve kterém jsou publikovány recenze a anotace právněhistorických knih, pozvánky na konference či zprávy z vědeckého života.[1]. Pro členy společnosti ze zahraničí vydává společnost dvakrát ročně informační Newsletter of the European Society for History of Law ISSN 2694-7587.[2] Archiv obou těchto informačních instrumentů se nachází na internetových stránkách společnosti.

Členové The European Society for History of Law se aktivně autorsky i organizačně účastní na projektu Encyklopedie českých právních dějin, který je realizován od roku 2013 a jehož účelem je komplexně encyklopedicky zpracovat celou materii českých a československých právních dějin.

Za posledních šest let své existence společnost spoluzorganizovala společně s Katedrou dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně desítku konferencí věnovaných především dějinám trestního práva, právní archeologii či různým právněhistorickým výročím.[3]

Od roku 2020 publikuje Evropská společnost pro právní dějiny na svém youtube kanále videa s právněhistorickou tematikou, především pak rozhovory o historii české právní vědy, přednášky či prezentace právněhistorických knih.

Vědecká rada sdruženíEditovat

Evropské společnosti pro právní dějiny podporuje vydávání knih z oblasti právní historie a římského práva jak začínajícím, tak i významným právním historikům a romanistům. Za dobu trvání této společnosti se podařilo vydat tři desítky monografií a konferenčních sborníků. Veškeré publikace vydávané Evropskou společností pro právní dějiny prochází recenzním řízením. Členové vědecké rady jsou osobnosti z akademického prostření i právní praxe.

Právněhistorická kniha rokuEditovat

Od roku 2018 hodnotí odborná porota Evropské společnosti pro právní dějiny, z.s. (The European Society for History of Law) knihy z oblasti českých a slovenských právních dějin, obecných právních dějin a římského práva, které byly vydány v předcházejícím roce. Ocenění "Právněhistorická kniha roku 2017" bylo uděleno Ivaně Bláhové z Ústavu právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy za monografii "Rekodifikace trestního práva procesního v letech 1948-1950".[4] Ocenění "Právněhistorická kniha roku 2018" obdržel Ladislav Vojáček z Katedry dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně za monografii "První československý zákon. Pokus o opožděný komentář".[5] Ocenění "Právněhistorická kniha roku 2019" obdrželi Ladislav Vojáček, Karel Schelle a Jaromír Tauchen z Katedry dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně za dvoudílnou monografii "Dějiny Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (1919-2019)".[6] Ocenění "Právněhistorická kniha roku 2020" bylo uděleno Jiřímu L. Bílému z Katedry teorie práva a právních dějin Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za dvoudílnou monografii "Ius montium: právo moravských vinohradních hor v kontextu střední Evropy".[7]

Ocenění za celoživotní přínos pro rozvoj právní historieEditovat

Od roku 2019 uděluje společnost vybraným osobnostem z České republiky a Slovenska ocenění za celoživotní přínos pro rozvoj právní historie. Mezi laureáty tohoto ocenění náleží:

ReferenceEditovat

LiteraturaEditovat

  • TAUCHEN, J., Deset let Evropské společnosti pro právní dějiny, z.s. In: Právněhistorické studie č. 50/1. Praha: Karolinum, 2020, s. 111-113 (ISSN 0079-4929)
  • SCHELLE, K.- TAUCHEN, J., Pět let činnosti The European Society for History of Law (Evropské společnosti pro právní dějiny). In: Právněhistorické studie. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2014, s. 150-151 (ISSN 0079-4929)
  • TAUCHEN, J., The European Society for History of Law (Evropská společnost pro právní dějiny). In: SCHELLE, K.-TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, XVIII. svazek Ta–Ty. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019, s. 111-112 (ISBN 978-80-7380-779-5)

Externí odkazyEditovat