Značení švýcarských lokomotiv

Značení švýcarských lokomotiv je specifické, stejně jako v jiných zemích, pro daný region a postupně prošlo několika změnami, až ke značení podle UIC, které specifikuje mezinárodní značení železničních vozidel.

Značení SBB Am 843 078-7

Až do roku 1902 přidělovala každá soukromá železniční společnost označení lokomotivám podle svého schématu značení. K tomuto stavu přispíval fakt, že doposud nebyl zaveden alespoň jednotný národní systém, který by určoval a specifikoval způsob, jak značení lokomotiv provádět. Až se vznikem společnosti SBB došlo ke změně a stanovení předpisu pro značení. V roce 1902 byly hlavními trakčními vozidly parní lokomotivy a značení bylo přizpůsobeno právě těmto strojům, i když byly v provozu i elektrické lokomotivy; jejichž význam však byl v této době okrajový a motorové parní vozy byly označovány jako speciální stroje.

V systému klasifikace pro železniční lokomotivy se uvádí písmenné označení podle určení nasazení lokomotivy. Další se uvádějí číslice. První číslice určuje počet poháněných náprav, za kterým následuje celkový počet náprav oddělených lomítkem. V případě lokomotivy s pohonem i bez pohonu obou náprav však nevyplývá, jaké je uspořádání pojezdu.

Značení v letech 1902 – 1920Editovat

První systém klasifikace pochází z roku 1902. Tento systém vycházel především z rozvinutého parního provozu, doplněný o rozlišení rychlosti, ozubnice na horských tratích a používaného rozchodu. Za normální rozchod byl brán rozchod 1435 mm, ostatní rozchody byly označovány za úzké (široký rozchod není ve Švýcarsku použit).

Prvotní značení lokomotiv
písmeno doplněk význam rychlost
vmax km/h
příklad poznámka
Lokomotivy s tendrem
A normální rozchod > 80 A 2/4, A 3/5
B 70–80 B 3/4
C 60–65 C 5/6, C 4/5
D 45–55 D 1/3, D 3/3
Tendrové lokomotivy (pro vedlejší tratě, posunovací lokomotiva)
E normální rozchod E 3/3, E 4/4
E a > 75 Ea 3/6
E b 70–75 Eb 3/5
E c 60–65 Ec 3/5
E d 45–55 Ed 4/5
Elektrické lokomotivy
F normální rozchod pouze do roku 1920
F a > 75
F b 70–75 Fb 5/7
F c 60–65
F d 45–55
Úzkorozchodné a tramvajové lokomotivy
G lokomotiva úzkorozchodná, adhezní G 3/4
Ozubnicové lokomotivy
H lokomotiva pro ozubnicovou dráhu H 2/2

Značení v letech 1920 – 1989Editovat

S rozvojem železniční dopravy ve Švýcarsku došlo i k velkému rozšíření elektrických lokomotiv ve službě a tyto postupně začaly vytlačovat parní trakci. Tento stav si vynutil i změnu v systému značení lokomotiv. Mimo parních a elektrických lokomotiv byly i v malé míře zastoupeny lokomotivy dieselové, případně benzínové. U nového systému značení se předpokládalo, že bude pružnější v případě vzniku nebo potřeby zanesení dalších typů lokomotiv do systému značení. Tento systém značení mimo rozšíření o rozšířené samostatné značení elektrických lokomotiv zahrnoval i motorové vozy a jednotky, speciální stroje a další, v té době známé typy.

Pro lepší čitelnost a orientaci byl počet systémových písmen omezen na pět a to včetně malého písmene (viz dále). I přes snahu o univerzální systém značení docházelo ke kolizím při přeznačení z původního značení nebo při uvedení nového typu lokomotivy (viz dále).

Úprava značení po rozvoji elektrizace 1920 – 1989
 písmeno   doplněk   význam   rychlost 
 vmax km/h 
 příklad   poznámka 
 Elektrické lokomotivy
R e  normální rozchod, lokomotiva (souprava) s vyšší rychlostí  > 110  Re 4/4, Re 6/6   více než A
A e  normální rozchod > 80  Ae 6/8, Ae 6/6 
B e 70 - 80  Be 4/6, Be 5/7 
C e 60 - 65  Ce 6/8 II 
D e 45 - 55  De 6/6 
 Elektrické posunovací lokomotivy
E e  posunovací služba, vlečky  Ee 3/3
 Elektrické úzkorozchodné lokomotivy
G e  lokomotiva úzkorozchodná, adhezní  Ge 6/6, Ge 4/4 III 
 Elektrické ozubnicové lokomotivy
H e  lokomotiva pro ozubnicovou dráhu  He 2/2
 Elektrické ozubnicové úzkorozchodné lokomotivy
HG e  lokomotiva pro ozubnicovou dráhu, úzkorozchodná   HGe 4/4 II 
 Lokotraktor
T  traktor, parní lokomotiva bez topeniště [1]   T 2/2
Motorové vozy a jednotky
 písmeno   doplněk   význam   příklad   poznámka 
 rychlostní prefix
R e  samostatné motorové vozy / ucelené jednotky  RBe 4/4, RBDe 4/4   používá se jako prefix 
 osobní přeprava
A e  řídící nebo motorový vůz s 1. třídou pro osobní přepravu   RAe TEE   Trans Europ Express
As e  řídící nebo motorový vůz se salonním oddílem 
B e  řídící nebo motorový vůz s 2. třídou pro osobní přepravu  Be 4/6 
C e  řídící nebo motorový vůz s 3. třídou pro osobní přepravu  Ce 4/4 
 zásilková přeprava
D e  motorový vůz se zavazadlovým prostorem  De 4/4 
K e  uzavřený nákladní vůz  později byly přeznačeny na Fe 
O e  otevřený nákladní vůz  Ohe 1/2 31   Pilatusbahn 
Z e  vozy s poštovním oddílem   ABDZe 4/6 
 mezinárodní přeprava
F e  dřívější označení D pro mezinárodní spoje  Fe 3/3
 zvláštní vozy
R, r  restaurační nebo bufetový vůz  v pořadí znaků zápisu za A, B 
S  zvláštní oddíl
ST  kontejnerové vozy s vlastním pohonem  systém CargoSprinter
X, V  speciální vozy  XTm, Xrotm
XT  speciální vozidla s vlastním pohonem
VT
W  pravděpodobně lůžkový nebo lehátkový vůz [zdroj?]
 nepoužívané značení
L e  později opuštěné značení pro lehké jednotky  CLe 2/4, BCLe 8/12 

Malá písmena ve značeníEditovat

Malá písmena slouží k upřesnění specifikace a byla částečně stanovena při vzniku systému a částečně doplněna v průběhu vývoje lokomotiv. Při omezení zápisu na pět písmen, má toto písmeno v zápisu přednost před velkým písmenem, i když je uvedeno až na konci.

Trakce a řízení
 písmeno   význam   příklad   poznámka 
 nezávislá trakce
 bez uvedení   parní
d  Xrotd málo používané označení pro parní pohon (zde sněhová fréza)
a  akumulátorová  Eea 3/3, Ta 
m  vznětlivé palivo 
 (nafta, plyn) 
 Bm 4/4, CZm 1/2  lokomotiva s dieselovým motorem, dříve také parní motorové vozy na horských tratích
 závislá trakce
e  elektrická  Re 4/4, RAe TEE
 bez rozlišení trakce
f  rádiové dálkové 
 řízení 
 Ref 460, Am 843 Ref 460 - pouze v části série / Am 843 - série je obecně vybavena dálkovým ovládáním
značení se nepoužívá u všech strojů takto vybavených, pouze pro identifikaci některých vozidel 
h  ozubnicový přenos
 tažné síly 
 Deh 4/6, Bhe 4/8  pokud je "h" uvedeno před "a", "e" nebo "m" jedná se přenos síly jedním ozubeným kolem do hřebene,
vyskytuje se pouze na horských ozubnicových tratích 
t  řídící vůz stanoviště strojvedoucího v druhém čele soupravy 
rot  sněhová fréza  Xrotd, Xrotm rot musí být vždy doplněno dalším označením  

Římské čísliceEditovat

I přes variabilitu možného značení bylo pro odlišení lokomotiv, které by jinak měly stejné systémové označení použít další rozlišovací znaky. Pro tyto znaky byly zvoleny římské číslice. Toto rozšíření se zejména uplatnilo u pojezdu Bo'Bo'. Příkladem je HGe 4/4 I a HGe 4/4 II.

Značení v letech 1989 – 2008Editovat

Číselné značení
1. pozice 2. pozice 3. pozice
tyto pozice jsou vzájemně závislé, význam 2. pozice vždy závisí na 1. pozici  Elektrické lokomotivy 
a soupravy
 Lokotraktory 
výkon (kW)

 0 

speciální vozidla / muzejní stroje
 0  parní lokomotiva
 0 

jednosystémová

 do 99
 1 elektrická lokomotiva
 2 elektrický motorový vůz
 3-6 
 7 lokotraktor
 8 sněhové frézy, pluhy
 9 speciální

 1

Zentralbahn (dříve Brünigbahn)
 0 HGe
 1

jednosystémová, DB kompatibilní 
 100 - 199
 1 De
 2 Tem
 3 Tm
 4 Tea
 5-6 
 7 lokotraktor
 8 sněžná fréza, pluh
 9  

 2 

 lokotraktor
 0  akumulátorový lokotraktor (Ta)
 2 

dvousystémová

 200 - 299
 1 elektrický trolejový lokotraktor (Te)
 2 hybridní lokotrakror (elektro/diesel) (Tem)
 3 dieselový lokotraktor (Tm)
 4 lokotraktor trojelový, akumulátorový (Tea)
 5-9 

 3

elektrická lokomotiva, 3 hnací nápravy
 
 0 bez římské číslice podle předchozího značení
 3

třísystémová[2]
jednosystémová (podtřída)[3]

 300 - 399
 1-9  podle římské číslice (I…IX) na konci předchozího označení

 4

elektrická lokomotiva, 4 hnací nápravy
 
 0 bez římské číslice podle předchozího značení
 4

čtyřsystémová

 400 - 499
 1-9  podle římské číslice (I…IX) na konci předchozího označení
provozovatel

 5

lokomotiva  / motorový vůz
 0 soupravy pro dlouhé vzdálenosti
 5 

 BLS
 1 souprava příměstské dopravy
 2 regionální souprava
 3 motorové vozy 1. a 2. třídy
 4 motorové vozy 2. třídy
 5 lehké motorové vozy 2. třídy
 6 nové motorové vozy 2. třídy se zavazadlovým prostorem
 7 staré motorové vozy 2. třídy se zavazadlovým prostorem
 8 zavazadlový vůz
 9 dieselový motorový vůz

 6

elektrická lokomotiva, více než 4 hnací nápravy 
 0  
 6

část BLS 

ostatní soukromé společnosti
 1  Ae
 2  Re
 3-9 

 7 

servisní a stavební stroje a stroje údržby s vlastním pohonem
 
 0-9 rezervováno
 7

 8

dieselová lokomotiva
 
 0
 8
 1-9 počet hnacích náprav

 9 

posunovací lokomotiva
 
 0
 9
rezervováno
 1-9 počet hnacích náprav

Příklady značení: • Xrotm 080 - označuje sněhové frézy • HGe 101 - Brünigbahn, bývalé lokomotivy s označením HGE 4/4 II • HGE 100 - Brünigbahn, bývalé lokomotivy s označením HGE 4/4 I (vyřazeny) • Tm 234 - traktor, dieselový pohon, 4 typová série • Re 465 - Re 460 BLS RBDe 561 - německá NPZ (RBDe 560) • Re 620 - Re 6/6 • Am 841 - čtyřnápravová dieselová lokomotiva, 4 typová série • Ee 934 - čtyřsystémová posunovací lokomotiva Ee 3/3 IV (Chiasso a Ženeva) • Re 482 - dvousystémová elektrická lokomotiva

Číselné značení soukromých společnostíEditovat

Pro číselné značení soukromých společností jsou na třetí pozici rezervovány číslice 5 až 8. Číslice 5 je v celém rozsahu rezervována pro společnost BLS, nyní BLM AG, číslice 6 - 8 jsou sdílené. K tomuto číslu se přidává další číslice z důvodu potřebného rozsahu seznamu. V seznamu jsou uvedeny společnosti, jejichž stroje mohou být ve službě na tratích SBB.

Číselné značení soukromých společností
 kód   společnost   kód   společnost   kód   společnost 
 5 (třetí číslice)
 50-59  BLS
 6 (třetí číslice)
 60 Schweizerische Südostbahn (SOB),
dříve Bodensee-Toggenburg-Bahn (BT)
 65  Sihltal Zürich Uetliberg Bahn (SZU)  68 Rezervováno,
do roku 2010 Thurbo
 61-63 Regionalverkehr Mittelland (RM),
dříve EBT/VHB/SMB, dnes BLS
 66 Thurbo,
dříves Mittelthurgaubahn (MThB)
 69 BABHE,
dříve OKK
 64 dříve Schweizerische Südostbahn (SOB)  67 Thurbo
 7 (třetí číslice)
 70-71 Transports publics Fribourgeois (TPF),
dříve C d f Fribourgeois Gruyère-Fribourg-Morat (GFM)
 74 Chemins de fer du Jura (CJ)  77 Soukromé
(původně určené pro západní oblast)
 72 Oensingen-Balsthal-Bahn (OeBB),
nepoužívá se
 75 Transports de Martigny et Régions (TMR),
dříve Chemin de fer Martigny-Orsières (MO)
 78 Soukromé
(původně určené pro střední oblast)
 73 Transports Régionaux Neuchâtelois (TRN),
dříve Chemin de fer Régional du Val-de-Travers (RVT)
 76 Chemin de fer Orbe-Chavornay (OC)  79 Soukromé včetně Lokoop
(původně určené pro východní oblast)
 8 (třetí číslice)
 80  Post (POST),
dříve (PTT)
 84 BDWM Transport (BDWM),
dříve Wohlen-Meisterschwanden-Bahn (WM)
 87 Appenzeller Bahnen,
dříve Rorschach-Heiden-Bergbahn (RHB),
nepoužívá se
 81 bývalý Sensetalbahn (STB)  85 Sursee-Triengen-Bahn (ST),
nepoužívá se
 82 Tramway Sud-Ouest Lausannois (TSOL)  86 Rigi-Bahnen (RB),
dříve Arth-Rigi-Bahn (ARB)/Vitznau-Rigi-Bahn (VRB)
 88 původní Zahnradbahn Lausanne-Ouchy (LO)
 83 TRAVYS,
dříve Chemin de fer Pont-Brassus (PBr)
 89 Kriens-Luzern-Bahn (KLB),
nepoužívá se

Doplňkové čísliceEditovat

Po zavedení značení v roce 1989 nastala kolize mezi jednotlivými typy lokomotiv a jejich novým značením, kdy jedno označení bylo použitelné na více lokomotiv. Proto bylo označení rozšířeno o tři doplňkové číslice, a k číslu byl vytvořen kontrolní součet.

Příklad pro Re 460'038
 popis   1. pozice   2. pozice   3. pozice   4. pozice   5. pozice   6. pozice   součet číslic
 číslo lokomotivy  4 6 0 0 3 8
násobek 1 2 1 2 1 2
výsledek =4 =12 =0 =0 =3 =16
součty 4 +1 +2 +0 +0 +3 +1 +6 =17

Výsledné doplňkové číslo je potom rozdíl mezi nejbližším desítkovým číslem a součtem číslic, tedy výsledné doplňkové číslo: 20 - 17 = 3. Výsledné označení lokomotivy má tvar Re 460'038-3

Značení od roku 2008 (UIC)Editovat

Od roku 1988 je ve Švýcarsku postupně zaváděno jednotné mezinárodní značení, které je podmínkou pro to, aby lokomotivy mohly přejíždět hranice státu. Tuto normu vydala UIC pro hnací vozidla jako svou vyhlášku UIC 438-3.[4] Značení podle UIC obsahuje 11 číslic a kontrolní číslici.

První čtyři číslice jsou součástí mezinárodního kódu, za kterým následuje národní blok se sedmi číslicemi. Ve Švýcarsku, kde měl tento blok šest číslic, je jeho první číslice (pátá číslice celého čísla) podle UIC doplněna tak, aby se kontrolní číslice původního šestimístného a nového jedenáctimístného čísla shodovaly; jiný význam nemá. Národní blok je popsán výše, mezinárodní blok následuje zde.

Mezinárodní blok je rozdělen do dvou částí. První dvě číslice představují UIC kód druhu vozidla a jeho schopnosti interoperability, za kterým následuje UIC kód země se dvěma pozicemi, pro Švýcarsko 85.

UIC kód stroje
 kód   význam 
90  nespecifikovaný stroj
91  elektrická lokomotiva s rychlostí vyšší než 100 km/h 
92  dieselová lokomotiva s rychlostí vyšší než 100 km/h 
93  elektrická jednotka s rychlostí vyšší než 190 km/h 
94  elektrická jednotka s rychlostí do 190 km/h 
95  dieselová jednotka
96  vložené vozy jednotky
97  elektrická lokomotiva s rychlostí do 100 km/h
98  dieselová lokomotiva s rychlostí do 100 km/h
99  železniční vozy

Ukázka vývoje značení

 původní značení   Re  4/4  XIII
 staré značení   Re  482
 staré značení s doplňkem   Re  482  '024  -  7
 UIC značení  91  85  4  482  024  -  7
 výrobce Traxx F140 AC

Související článkyEditovat

ReferenceEditovat

V tomto článku byly použity překlady textů z článků Swiss locomotive and railcar classification na anglické Wikipedii a Bauartbezeichnungen der Schweizer Lokomotiven und Triebwagen na německé Wikipedii.

  1. T 2/2. www.seak.ch [online]. [cit. 2010-09-01]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2009-02-24. 
  2. Bezeichnungen der Triebfahrzeuge. www.lokifahrer.ch [online]. [cit. 2010-12-19]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2010-12-03. 
  3. podle en a de wikipedie
  4. UIC 438-3, 1. vydání, UIC Paříž 1.1.1971, včetně 3 změn

LiteraturaEditovat

  • 2009 erstmals angewendet für STmgmss-t 95 85 2720 901-8 CH-MARTI, siehe Schweizer Eisenbahnrevue 5/2009
  • Hartung, Karlheinz, Schweizer Fahrzeug-Archiv. Lokomotiven und Wagen 1: Normalspur, SBB und Privatbahnen Schmalspur (Berlin: Transpress Verlag, 1993), ISBN 3-344-70773-6
  • Hartung, Karlheinz, Schweizer Fahrzeug-Archiv. Lokomotiven und Wagen 2: Schmalspur (Berlin: Transpress Verlag, 1993), ISBN 3-344-70786-8
  • Hartung, Karlheinz, Schweizer Fahrzeug-Archiv. Lokomotiven und Wagen 3: Zahnradbahnen (Berlin: Transpress Verlag, 1994), ISBN 3-344-70842-2
  • Hartung, Karlheinz, Kleine Typenkunde Schweizer Triebfahrzeuge : Lokomotiven und Triebwagen der SBB und der Privatbahnen (Berlin: Transpress Verlag, 1997), ISBN 3-613-71069-2

Externí odkazyEditovat