Zikmund Veselý

český františkán a kazatel

Zikmund Veselý OFM (?- 1706) byl český františkán. Zasloužil se o péči nemocných morem v roce 1679, proslul však především jako český kazatel. Není známo, že by jeho dílo vyšlo tiskem, nicméně své latinské a české promluvy si poctivě zapisoval a byly jako jeho pozůstalost uchovávány v osmi svazcích v dačické františkánské knihovně.[1] Na okraji stran kázání si P. Veselý často připisoval údaje o místě a času promluvy. „Dochovaný soubor ukazuje, že dačický kazatel velmi pilně připravoval kázání na téměř všechny církevní svátky a jiné slavnostní příležitosti.“[2] Vedle homiletických rukopisů je dosvědčen i jako písař příručky Rituale franciscanum, která rovněž obsahuje mnohé české texty.[3] Roku 1671 opatřil pro dačickou knihovnu Melantrichovu českou Bibli z roku 1577,[4] kterou sám zřejmě pro přípravu kázání používal. Zikmund Veselý byl v dačickém konventu vícekrát kvardiánem, a rovněž zde 12. června 1706, již jako stařec, zemřel.[5]

Zikmund Veselý
Narození 17. století
Úmrtí 12. června 1706
Dačice
Povolání duchovní
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

ReferenceEditovat

  1. Svazky tvořené pro osobní potřebu autora jsou anonymní, ale jejich původce identifikuje barokní katalog dačické františkánské knihovny Cathalogus bibliothecae Daczicensis z roku 1700 – Moravský zemský archiv, Františkáni Dačice, sign. D 7, fol. 10r: „NB. Sub hac littera [tj. E – conciones] continentur 8 libri diversarum concionum M. V. P. Sigismundi Wesely“. Viz DOKOUPIL, Vladislav; BAR, Přemysl. Soupis rukopisů dačických františkánů. Brno: Moravská zemská knihovna, 1911. ISBN 978-80-7051-189-3.  Více o cit. katalogu viz BAJGER, Matyáš Franciszek. Česká františkánská knižní kultura : knihovny minoritů, františkánů a kapucínů v průběhu staletí. Ostrava, 2007, s. 266 (kapitola Dačice). Rigorózní práce Ostravské univerzity. [1].
  2. DOKOUPIL - BAR. Soupis rukopisů... (cit.)
  3. DOKOUPIL – BAR. Soupis rukopisů... (cit.)
  4. DOKOUPIL, Vladislav. Dějiny moravských klášterních knihoven ve správě Universitní knihovny v Brně. Brno: Musejní spolek : Universitní knihovna, 1972. S. 268-269. 
  5. Pamětní kniha dačických františkánů, 2 díl, fol. 189r - Moravský zemský archiv, Františkáni Dačice, kniha II 1 (karton 24).