Zajišťovací brzda

Zajišťovací brzda slouží k dlouhodobému odstavení vozidla. Má dvě polohy: zabrzděno, odbrzděno. Zajištění je buď ruční, pružinové, nebo kolejnicové s permanentním magnetem.

Páka ruční brzdy automobilu Porsche

U nákladních automobilů, autobusů a drážních vozidel je z bezpečnostních důvodů zajišťovací brzda konstruována jako samočinná, kdy zabrzděná je silou pružin a odbrzděná silou proti této pružině třeba elektromagnetem, hydraulickým olejem či vzduchem.

U osobních automobilů se zajišťovací brzda nazývá parkovací brzda či ruční brzda. Je to buď mechanická ruční brzda ve formě páky a nebo nověji elektronická ruční brzda ve formě tlačítka, která je ale méně přehledná a konstrukčně složitější.[1]

Reference editovat

  1. Elektronická ruční brzda v moderních autech není praktická. tecs.cz [online]. [cit. 2023-07-31]. Dostupné online.