Zabezpečovací zařízení

rozcestník

Zabezpečovací zařízení slouží k zajištění bezpečnosti osob a ochraně majetku.

Toto označení se používá v různých oborech: