Zabezpečovací zařízení

rozcestník na projektech Wikimedia

Zabezpečovací zařízení slouží k zajištění bezpečnosti osob a ochraně majetku.

Toto označení se používá v různých oborech: