Pult centralizované ochrany

Pult centralizované ochrany neboli PCO je služba nabízená soukromými společnostmi. Tato společnost má vybudované své dispečerské stanoviště, které neustále střeží objekty zabezpečené pomocí elektronické zabezpečovací signalizace (EZS), nebo elektronické požární signalizace (EPS), které jsou na pult připojeny. Na tento pult mohou být přenášeny veškeré informace, které je daný systém elektronické signalizace schopen poskytnout.

Komunikátory editovat

Informace jsou na pult přenášeny různými způsoby. Mezi nejčastější patří přenos pomocí telefonní linky, tento způsob však zdaleka nedosahuje takové bezpečnosti jako např. přenos pomocí GSM komunikátoru. Mezi největší nevýhody patří lehká překonatelnost, např. odstřihnutím dané telefonní přípojky. Vzhledem k tomu, že pult kontroluje spojení s objektem většinou pouze jednou denně, je toto zabezpečení dnes již nedostačující.

Další možností je použití GSM komunikátoru, při použití tohoto typu spojení nehrozí „odstřihnutí“ a vzhledem k možnosti komunikace pomocí GPRS přenosů (kterou ovšem nemusí poskytovat všechny pulty) vychází komunikace velice levně a není problém kontrolovat spojení s objektem např. každých 15 minut. Nevýhodou tohoto komunikátoru je jeho vyšší cena.

Poslední, relativně časté řešení, je použití rádiového přenosu. Při volbě tohoto řešení je nutná domluva s konkrétním PCO. Je totiž nutné, aby tento pult měl vlastní rádiové zařízení a mohl majiteli poskytnout vysílač do jeho objektu.

Činnost PCO editovat

Při vyhlášení poplachu může PCO vyslat vlastní zásahovou jednotku, která v případě narušení objektu usiluje o zadržení pachatele. Zároveň zavolá policii a kontaktuje majitele objektu. V případě požárního poplachu je schopna zavolat na Hasičský záchranný sbor ČR. Vzhledem k tomu, že na pult je možné přenášet veškeré informace může PCO sloužit zároveň jako hlídač včasné otevření/uzavření obchodu, nebo příchod dítěte ze školy.

Shrnutí editovat

Pult centrální ochrany hlídá objekt majitele když není v dosažení, má vypnutý telefon nebo spí, tím účinně chrání jeho majetek i jeho samotného.

Související články editovat