Zásuvný modul

softwarová komponenta pracující jako doplňkový modul jiné aplikace

Zásuvný modul neboli plugin, také plug-in (neologismus vytvořený z anglického slovesa to plug in – zasunout) je software, který nepracuje samostatně, ale jako doplňkový modul jiné aplikace a rozšiřuje tak její funkčnost.

Plugin obvykle využívá připraveného rozhraní aplikace zvaného API. Mnoho programů nabízí programátorům možnost použít jejich API (aplikační rozhraní), s možností rozšířit funkčnost nabízeného programu.

Příklady

editovat

Následují příklady některých aplikací, které umožňují použití pluginů:

Mechanismus

editovat

Hostitelská aplikace poskytuje služby, které může plug-in používat, včetně způsobu, jak se plug-iny registrují v hostitelské aplikaci, a protokolu pro výměnu dat s plug-iny. Zásuvné moduly závisí na službách poskytovaných hostitelskou aplikací a obvykle nefungují samy o sobě. Naopak hostitelská aplikace funguje nezávisle na zásuvných modulech, což umožňuje koncovým uživatelům dynamicky přidávat a aktualizovat zásuvné moduly, aniž by museli provádět změny v hostitelské aplikaci.[1][2]

Programátoři obvykle implementují zásuvné moduly jako sdílené knihovny, které se dynamicky načítají za běhu. HyperCard podporovala podobné zařízení, ale častěji obsahovala kód zásuvného modulu v samotných dokumentech HyperCard (nazývaných zásobníky). Zásobník HyperCard se tak stal samostatnou aplikací jako takovou, kterou lze distribuovat jako jeden celek, který mohou koncoví uživatelé spouštět bez nutnosti dalších instalačních kroků. Programy mohou také implementovat zásuvné moduly načtením adresáře jednoduchých skriptových souborů napsaných ve skriptovacím jazyce, jako je Python nebo Lua.

Reference

editovat
  1. SEYBOLD, Patricia. Mozilla Firefox. Boston, MA: [s.n.] Dostupné online. 
  2. CÓRCOLES, César. Plug-ins WordPress: primeros pasos. Mosaic. 2012-07-26, čís. 99. Dostupné online [cit. 2022-04-03]. ISSN 1696-3296. DOI 10.7238/m.n99.1227. 

Externí odkazy

editovat