Lua

programovací jazyk

Lua je odlehčený, vysokoúrovňový, reflexivní, multiparadigmatický, imperativní a procedurální programovací jazyk navržený jako skriptovací jazyk s rozšiřitelnou sémantikou. Název je odvozen z portugalského slova pro měsíc.

Lua
Paradigmaimperativní (procedurální), strukturovaný
Vznik1993
AutorRoberto Ierusalimschy
Waldemar Celes
Luiz Henrique de Figueiredo
Poslední verze5.4.7 (25. června 2024)
Hlavní implementaceLua, LuaJIT, LLVM-Lua, Lua Alchemy
DialektyMetalua, Idle, GSL Shell
OSCross-platform
LicenceMIT Licence
Weblua.org
Přípona souboru.lua

Historie

editovat

Lua vytvořili v roce 1993 Roberto Ierusalimschy, Luiz Henrique de Figueiredo a Waldemar Celes, členové Computer Graphics Technology Group (Skupina technologie počítačové grafiky) na Papežské univerzitě v Rio de Janeiro v Brazílii. Verze Lua předcházející verzi 5.0 byly uveřejněny pod licencí podobnou BSD licenci, od verze 5.0 je Lua distribuován pod licencí MIT.

Lua byl použit v mnoha komerčních aplikacích (např. v adventuře firmy LucasArts Escape from Monkey Island a software ovládajícím roboty) stejně jako těch nekomerčních (Angband a jeho varianty). Mezi jeho nejbližší příbuzné lze řadit Icon pro jeho design a Python pro snadnost použití i pro neprogramátory.

Vlastnosti

editovat

Jazyk Lua je určen jako rozšiřující nebo skriptovací jazyk a je dostatečně malý, aby se vešel na nejrůznější hostitelské platformy. Podporuje jen malé množství atomárních datových struktur jako jsou boolovské hodnoty, čísla (implicitně s dvojitou přesností plovoucí čárky) a řetězce. Běžné datové struktury jako jsou pole, množiny, hashovací tabulky, seznamy a záznamy mohou být reprezentovány použitím jediné nativní datové struktury – tabulky, která je v podstatě heterogenním asociativním polem. Jmenné prostory a objekty mohou být vytvořeny taktéž za použití tabulek. Zahrnutím minimálního počtu datových typů se Lua pokouší dosáhnout rovnováhy mezi sílou a velikostí.

Sémantika Lua může být rozšiřována a měněna předefinováním některých zabudovaných funkcí v metatabulkách. Navíc podporuje Lua pokročilé vlastnosti, jako jsou funkce vyššího řádu a garbage collector. Kombinací mnoha těchto vlastností je možné v Lua psát i objektově orientované programy.

Ukázka kódu

editovat

Ukázka vytvoření proměnných:

local a, b, c = true, "string", 1

Klasický program Hello world lze napsat následovně:

print('Hello, world!')

Cyklus for (For loop) jde udělat následovně:

-- poslední z trojice čísel je nepovinný a zde nadbytečný inkrement
for i = 1, 10, 1 do
  print(i)
end

(vypíše čísla 1 až 10)

Výpočet faktoriálu ukazuje rekurzivní volání funkce:

function factorial(n)
  if n <= 0 then
    return 1
  end

  return n * factorial(n - 1)
end

Uzávěry a možnost funkce v proměnné („prvotřídní“ funkce):

function adder(x)
 return function(a)
  return a+x
 end
end

add7 = adder(7)
r = add7(3)   -- => r == 10

Vnitřní postupy

editovat

Programy v Lua nejsou přímo interpretovány, ale jsou kompilovány do bajtkódu, který je následně spuštěn na Lua virtual machine (virtuálním stroji). Proces kompilace je obvykle pro uživatele transparentní a je prováděn za běhu programu. Lze jej však vyvolat offline za účelem zvýšení výkonu nebo omezení velikosti obrazu v paměti hostujícího prostředí vynecháním kompilátoru.

Následující příklad ukazuje výpis bajtkódu výše popsané funkce pro výpočet faktoriálu (v Lua 5.1):

function <factorial.lua:1,7> (10 instructions, 40 bytes at 0x805ee50)
1 param, 3 slots, 0 upvalues, 1 local, 3 constants, 0 functions
  1	[2]	LE    	0 0 -1	; compare value to 0
  2	[2]	JMP   	2	; to line 5
  3	[3]	LOADK  	1 -2	; 1
  4	[3]	RETURN  	1 2
  5	[6]	GETGLOBAL	1 -3	; factorial
  6	[6]	SUB   	2 0 -2	; - 1
  7	[6]	CALL   	1 2 2
  8	[6]	MUL   	1 0 1
  9	[6]	RETURN  	1 2
  10	[7]	RETURN  	0 1

Aplikace

editovat

Lua se uplatňuje především v mnoha hrách, jako je World of Warcraft, masivní onlinová multiplayerová hra na hrdiny, ve které si mohou uživatelé přizpůsobit uživatelské rozhraní, animace postav a vzhled světa právě v jazyku Lua, a sérii Baldur's Gate a videohře MDK2, kde je použit jako skriptovací jazyk pro moduly. Také se objevuje v některých open source hrách, jakými jsou Battle for Wesnoth, Daimonin a hry ve stylu Rogue: ToME a H-World. Skripty v jazyce Lua jsou také využity u her Worms 3D, Worms 4: Mayhem, Mafia II, Roblox a v modifikaci pro GTA V, FiveM. Therescript, použitý k řízení vozidel a animací v There, je mírně upravená verze Lua. Správce oken Ion nebo Awesome používají Lua pro své přizpůsobování a rozšiřování. Program Chat Mapper pro zapisování a ukládání rozhovorů (například mezi postavami ve hrách) používá jazyk Lua k řízení rozhovoru. Program LuaTeX rozšiřuje primitivní příkazy TeXu o možnost zadávání kódu v jazyce Lua.

Je udržován seznam projektů, o nichž se ví, že používají Lua.[1]

Reference

editovat
 1. (anglicky) Lua: uses

Externí odkazy

editovat