Zákon o Ústavním soudu (1993)

český zákon z roku 1993

Zákon o Ústavním soudu je zákon upravující organizaci a řízení před Ústavním soudem České republiky. Zákon byl přijat dne 16. června 1993 Parlamentem České republiky a vyhlášen pod č. 182/1993 Sb.

Zákon o Ústavním soudu
Předpis státu
ČeskoČesko Česko
Druh předpisuzákon
Číslo předpisu182/1993 Sb.
Obvyklá zkratkaZUS
Údaje
AutorParlament České republiky
Schváleno16. červen 1993
Platnost29. červen 1993
Účinnost1. červenec 1993
Související předpisy
Ústava České republiky
Oblast úpravy
ústavní právo
soudnictví

Systematika zákonaEditovat

 • Část první: Organizace Ústavního soudu (§ 1–26) – upravuje postavení předsedy, místopředsedů, dalších soudců i jejich asistentů, kromě toho především rozhodování v plénu a v jednotlivých senátech
 • Část druhá: Řízení před Ústavním soudem (§ 27–125f)
  • Hlava první: Obecná ustanovení (§ 27–63) – upravuje zejména obecné otázky zahájení řízení, okruh jeho účastníků, možnost vyloučení soudců a jednotlivé úkony v řízení, které provádí při nebo mimo ústní jednání účastníci, soudce zpravodaj a senát, a nakonec rozhodnutí formou nálezu nebo usnesení, včetně Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu
  • Hlava druhá: Zvláštní ustanovení (§ 64–125f)
   • Oddíl první: Řízení o zrušení zákonů a jiných právních předpisů
   • Oddíl druhý: Řízení o souladu mezinárodních smluv podle čl. 10a a čl. 49 Ústavy s ústavními zákony
   • Oddíl třetí: Řízení o ústavních stížnostech
   • Oddíl čtvrtý: Řízení o opravném prostředku proti rozhodnutí ve věci ověření volby poslance nebo senátora
   • Oddíl pátý: Řízení v pochybnostech o ztrátě volitelnosti a o neslučitelnosti výkonu funkcí poslance nebo senátora podle čl. 25 Ústavy
   • Oddíl šestý: Řízení o ústavní žalobě proti prezidentu republiky
   • Oddíl sedmý: Řízení o návrhu prezidenta republiky na zrušení usnesení Poslanecké sněmovny a Senátu podle čl. 66 Ústavy
   • Oddíl osmý: Řízení o opatřeních nezbytných k provedení rozhodnutí mezinárodního soudu
   • Oddíl devátý: Řízení ve sporech o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy
   • Oddíl desátý: Řízení ve věcech referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii
 • Část třetí: Platové poměry soudce a asistenta (§ 126–131) – zrušena
 • Část čtvrtá: Kárné provinění a kárné řízení (§ 132–144)
 • Část pátá: Přechodná a závěrečná ustanovení (§ 145–150)

OdkazyEditovat

LiteraturaEditovat

 • FILIP, Jan; HOLLÄNDER, Pavel; ŠIMÍČEK, Vojtěch. Zákon o Ústavním soudu. Komentář. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007. 896 s. ISBN 978-80-7179-599-5. 
 • WAGNEROVÁ, Eliška, a kol. Zákon o Ústavním soudu s komentářem. 1. vyd. Praha: ASPI, 2007. 624 s. ISBN 978-80-7357-305-8. 

Externí odkazyEditovat