Záhada

něco tajného či nevysvětlitelného

Záhada je označení pro takový stav lidského poznání a znalostí, který na podkladě dosavadních znalostí a zkušeností doposud neumožňuje seriózní resp. vědecký popis nějaké reálné skutečnosti. V praxi se může jednat například o doposud neobjevený a nepopsaný přírodní či společenský fenomén, jev, děj či princip, který je sice objektivně znám, ale není doposud věrohodně popsán a vysvětlen.

Individuální rovina vnímání a posuzováníEditovat

V individuální rovině jednotlivce ale vnímání toho, co je či není záhada, může být čistě subjektivní. To, co se někomu jeví jako záhada, pro jiného člověka záhadné být vůbec nemusí.

Externí odkazyEditovat

Příbuzné pojmyEditovat