Wikipedie:WikiProjekt Simpsonovi/Hodnocení článků

Kvalitu článků spadajících pod WikiProjekt Simpsonovi lze ohodnotit vložením šablony {{Článek WikiProjektu Simpsonovi|kvalita=číslo 1–5}} na diskusní stránku článku. Aby bylo jasné jaké články jak ohodnotit, byla sepsána kritéria pro jednotlivé úrovně kvality. Stupně kvality jsou 1–5, kde 1 je velmi krátký pahýl a 5 je Nejlepší článek české Wikipedie.[pozn. 1] Různé typy článků mají různá kritéria pro jednotlivé úrovně kvality, avšak založená na stejném principu. Následující tabulky tak nemají být vyčerpávající a zničující, neboť kritéria jsou de facto stejná, jen se trochu přizpůsobila konkrétnímu typu obsahu. Pro přehlednost tak bylo vytvořeno více tabulek s kritérii pro každý četnější typ článků.

Důležité:

  1. Aby článek vyhovoval kritériím pro danou úroveň kvality, je potřeba aby splňoval všechny uvedené podmínky.
  2. Pro každou úroveň kvality automaticky platí požadavky na nižší úrovně. (Například je-li napsané, že články základní kvality musí být kategorizovány, automaticky to platí pro všechny vyšší úrovně, ačkoliv to nemusí být v kritériích znovu zmiňováno) Pozor, toto neplatí pro stupně kvality 4 a 5 (viz [pozn. 1])
  3. Hodnocení článků není žádné pravidlo Wikipedie. Jedná se pouze o systém, který umožňuje WikiProjektu Simpsonovi lépe monitorovat kvalitu jeho článků a aby tento monitoring měl nějaký smysl, byla sepsána kritéria, dle kterých se články hodnotí.

Stupnice kvality editovat

Obecná stupnice editovat

Stupeň Kvalita Kritéria
5 Nejlepší článek   Článek dosáhl úrovně Nejlepších článků a byl nejlepším článkem zvolen.[pozn. 1]
4 Dobrý článek   Článek již dosáhl úrovně Dobrých článků, stále však nesplňuje požadavky pro články Nejlepší.[pozn. 1]
3 Vyšší Článek je delší a obsáhlejší. Obsahuje všechny základní informace. Nachází se v něm i rozšiřující informace v několika zvláštních kapitolách (nesmí být příliš krátké). Informace jsou encyklopedické a styl by se neměl příliš vzdalovat encyklopedickému. Text je ozdrojován vícero věrohodnými zdroji, neobsahuje žádné faktické nepřesnosti a všechny zásadní či kontroverzní informace jsou opatřeny důvěryhodnou řádkovou referencí. V článku se nenachází žádná údržbová šablona a neměl by být řazen v žádné údržbové kategorii.
2 Střední Článek je delší, nejedná se o pahýl. Obsahuje základní informace o tématu v několika smysluplných odstavcích, případně v kratších kapitolách. Nemusí obsahovat žádné reference, avšak je dobré, aby se v něm nacházela minimálně jedna reference. Informace jsou encyklopedické. Nemá žádné závažné problémy. Obsahuje odkazy na portály (Simpsonovi a Televize).
1 Základní Článek je příliš krátký (tzv. pahýl), nebo obsahuje jiné zásadní nedostatky a je velmi vhodné ho přepracovat. Téma popisuje velmi jednoduše a stručně. Je však řádně kategorizován.

Články o dílech a filmech editovat

Stupeň Kvalita Kritéria
5 Nejlepší článek   Článek dosáhl úrovně Nejlepších článků a byl nejlepším článkem zvolen.[pozn. 1]
4 Dobrý článek   Článek již dosáhl úrovně Dobrých článků, stále však nesplňuje požadavky pro články Nejlepší.[pozn. 1]
3 Vyšší Článek je delší a obsáhlejší. Má kompletní děj, rozdělený do několika smysluplných odstavců, avšak není přehnaně dlouhý (přiměřeně k délce a dějové obsáhlosti dílu/filmu). Obsahuje i dodatečné informace (například výroba dílu/filmu, recenze kritiků ap.), pouhý děj nestačí. Informace jsou encyklopedické a styl by se neměl příliš vzdalovat encyklopedickému. Text je ozdrojován vícero věrohodnými zdroji, neobsahuje žádné faktické nepřesnosti a všechny zásadní či kontroverzní informace jsou opatřeny důvěryhodnou řádkovou referencí. V článku se nenachází žádná údržbová šablona a neměl by být řazen v žádné údržbové kategorii.
2 Střední Článek je delší, nejedná se o pahýl. Obsahuje (téměř) kompletní děj, neměl by být však přehnaně dlouhý. Nemusí obsahovat žádné reference, avšak je dobré, aby se v něm nacházela minimálně jedna reference alespoň na databázi. Informace jsou encyklopedické. Nemá žádné závažné problémy. Obsahuje sekci externí odkazy s odkazy na ČSFD, SerialZone a IMDb a odkazy na portály (Simpsonovi a Televize).
1 Základní Článek je příliš krátký (tzv. pahýl), nebo obsahuje jiné zásadní nedostatky a je velmi vhodné ho přepracovat. Má krátký popis děje nebo děj chybí úplně. Nemusí obsahovat žádné reference. Je ale řádně kategorizován.

Články o řadách editovat

Stupeň Kvalita Kritéria
5 Nejlepší článek   Článek dosáhl úrovně Nejlepších článků a byl nejlepším článkem zvolen.[pozn. 1]
4 Dobrý článek   Článek již dosáhl úrovně Dobrých článků, stále však nesplňuje požadavky pro články Nejlepší.[pozn. 1]
3 Vyšší Článek je delší a obsáhlejší. Obsahuje i dodatečné informace (například výroba řady, recenze kritiků ap.; stručné shrnutí těchto informací v úvodu a seznam dílů nestačí) členěné do dostatečně obsáhlých kapitol. Informace jsou encyklopedické a styl by se neměl příliš vzdalovat encyklopedickému. Text je ozdrojován vícero věrohodnými zdroji, neobsahuje žádné faktické nepřesnosti a všechny zásadní či kontroverzní informace jsou opatřeny důvěryhodnou řádkovou referencí. V článku se nenachází žádná údržbová šablona a neměl by být řazen v žádné údržbové kategorii.
2 Střední Článek je delší, nejedná se o pahýl. Obsahuje základní informace a stručné (ale ne příliš krátké) shrnutí některých dodatečných informací (např. o výrobě řady, recenzi kritiků, vydání ap.) v úvodu. Měl by obsahovat alespoň jednu referenci v souvislosti s dodatečnými informacemi (obzvláště kritika). Informace jsou encyklopedické. Nemá žádné závažné problémy. Obsahuje odkazy na portály (Simpsonovi a Televize).
1 Základní Článek je příliš krátký (tzv. pahýl), nebo obsahuje jiné zásadní nedostatky a je velmi vhodné ho přepracovat. Obsahuje seznam dílů a stručný úvod. Nemusí obsahovat žádné reference. Je ale řádně kategorizován.

Články o postavách editovat

Stupeň Kvalita Kritéria
5 Nejlepší článek   Článek dosáhl úrovně Nejlepších článků a byl nejlepším článkem zvolen.[pozn. 1]
4 Dobrý článek   Článek již dosáhl úrovně Dobrých článků, stále však nesplňuje požadavky pro články Nejlepší.[pozn. 1]
3 Vyšší Článek je delší a obsáhlejší. Obsahuje popis charakteru a vzhled postavy, a základní popis role postavy v seriálu. Informace jsou encyklopedické a styl by se neměl příliš vzdalovat encyklopedickému. Text je ozdrojován vícero věrohodnými zdroji, neobsahuje žádné faktické nepřesnosti a všechny zásadní či kontroverzní informace jsou opatřeny důvěryhodnou řádkovou referencí. V článku se nenachází žádná údržbová šablona a neměl by být řazen v žádné údržbové kategorii.
2 Střední Článek je delší, nejedná se o pahýl. Obsahuje popis vzhledu postavy a ne příliš stručně uvádí základní informace o postavě. Text by měl mít alespoň jednu samostatnou a ne příliš krátkou kapitolu. Nemusí obsahovat žádné reference, avšak je dobré, aby se v něm nacházela alespoň jedna. Informace jsou encyklopedické. Nemá žádné závažné problémy. Obsahuje odkazy na portály (Simpsonovi a Televize).
1 Základní Článek je příliš krátký (tzv. pahýl), nebo obsahuje jiné zásadní nedostatky a je velmi vhodné ho přepracovat. Postavu popisuje zpravidla velmi jednoduše a obvykle se zmiňuje pouze o vzhledu či zaměstnání. Nemusí obsahovat žádné reference. Je ale řádně kategorizován.

Články o místech editovat

Stupeň Kvalita Kritéria
5 Nejlepší článek   Článek dosáhl úrovně Nejlepších článků a byl nejlepším článkem zvolen.[pozn. 1]
4 Dobrý článek   Článek již dosáhl úrovně Dobrých článků, stále však nesplňuje požadavky pro články Nejlepší.[pozn. 1]
3 Vyšší Článek je delší a obsáhlejší. Obsahuje všechny základní informace o lokalitě (popis vzhledu, účelu, umístění). Nachází se v něm i rozšiřující informace v několika zvláštních kapitolách, jako třeba historie místa (má dva významy: buď jak se místo vyvíjelo s dalšími díly seriálu, nebo jak bylo místo podle seriálů např. založeno – stačí alespoň jedno z tohoto, a nejsou-li tyto informace dostupné, bude na to brán ohled), jedná-li se o budovu, tak konstrukci budovy atd. Informace jsou encyklopedické a styl by se neměl příliš vzdalovat encyklopedickému. Text je ozdrojován vícero věrohodnými zdroji, neobsahuje žádné faktické nepřesnosti a všechny zásadní či kontroverzní informace jsou opatřeny důvěryhodnou řádkovou referencí. V článku se nenachází žádná údržbová šablona a neměl by být řazen v žádné údržbové kategorii.
2 Střední Článek je delší, nejedná se o pahýl. Obsahuje základní informace o místě (například popis vzhledu, umístění, účel) v několika smysluplných odstavcích, případně v kratších kapitolách. Nemusí obsahovat žádné reference, avšak je dobré, aby se v něm nacházela minimálně jedna reference. Informace jsou encyklopedické. Nemá žádné závažné problémy. Obsahuje odkazy na portály (Simpsonovi a Televize).
1 Základní Článek je příliš krátký (tzv. pahýl), nebo obsahuje jiné zásadní nedostatky a je velmi vhodné ho přepracovat. Místo popisuje velmi jednoduše a stručně, obvykle pouze jeho vzhled či umístění. Článek je však řádně kategorizován.

Články o lidech editovat

Články o lidech, respektive biografické články by měly být psány v souladu s platným doporučením české Wikipedie Wikipedie:Biografie, případně i s doporučením Wikipedie:Články o žijících lidech. Pro tyto články však neexistuje zvláštní stupnice kvality a články se tak hodnotí dle obecné stupnice.

Články o videohrách editovat

Pro články o videohrách založených na seriálu Simpsonovi neexistuje zvláštní stupnice kvality a články se tak hodnotí dle obecné stupnice. Na podobné články se však specializuje Wikipedie:WikiProjekt Počítačové hry, který také sepsal na doporučení jak psát článek o videohře.

Seznamy editovat

Seznam článků, které existují nebo mohou existovat samostatně editovat

Stupeň Kvalita Kritéria
5 Nejlepší článek   Seznam dosáhl úrovně Nejlepších seznamů a byl nejlepším zvolen. Další informace lze samozřejmě přidávat, ačkoliv by měl být seznam úplný a hotový.[pozn. 1]
4 Dobrý článek   Seznam již dosáhl úrovně Dobrých seznamů (článků), stále však nesplňuje požadavky pro seznamy Nejlepší.[pozn. 1]
3 Vyšší Seznam je kompletní. Je tvořený formou tabulky (třída wikitable), která je úhledná a přehledná (je-li ale vhodnější jiná forma seznamu, například odrážky, může být použita ta). Neslouží jako náhražka ještě neexistujících článků, které mohou být samostatně vytvořeny. Obsahuje delší encyklopedický úvod k tématu (nepopisuje pouze fungování seznamu, které ale v kombinaci s dostatečně dlouhým encyklopedickým textem může obsahovat také). Všechny položky jsou přiměřeně dlouhé a obsahují základní a nejdůležitější doplňující informace o každé položce. Jsou v něm odkazy (klidně červené) na všechny položky. Informace jsou encyklopedické a styl textu u položek by se neměl příliš vzdalovat encyklopedickému. Každá položka je ozdrojována alespoň jedním věrohodným zdrojem, neobsahuje žádné faktické nepřesnosti a všechny zásadní či kontroverzní informace jsou opatřeny důvěryhodnou řádkovou referencí. V seznamu se nenachází žádná údržbová šablona a neměl by být řazen v žádné údržbové kategorii.
2 Střední Seznam je obsáhlejší, měl by obsahovat většinu možných položek. Ideálně ke tvořený pomocí pokud možno přehledné tabulky. Neslouží jako náhražka ještě neexistujících článků, které mohou být samostatně vytvořený. Všechny položky jsou kratší a obsahují základní informace o každé položce. Jsou v něm odkazy (klidně červené) na všechny položky. Každá položka nemusí obsahovat žádné reference, avšak je dobré, aby se v celém seznamu alespoň pár referencí nacházelo. Informace jsou encyklopedické. Nemá žádné závažné problémy. Obsahuje odkazy na portály (Simpsonovi a Televize).
1 Základní Seznam je příliš krátký, obsahuje velmi málo položek (vzhledem k počtu možných položek) nebo obsahuje jiné zásadní nedostatky a je velmi vhodné ho přepracovat. Jednotlivé položky jsou často neencyklopedické a velmi krátké. Forma seznamu je často neúhledná a nepřehledná. Je však řádně kategorizován.

Seznam článků, které samostatně existovat nemohou editovat

Stupeň Kvalita Kritéria
5 Nejlepší článek   Seznam dosáhl úrovně Nejlepších seznamů a byl nejlepším zvolen. Další informace lze samozřejmě přidávat, ačkoliv by měl být seznam úplný.[pozn. 1]
4 Dobrý článek   Seznam již dosáhl úrovně Dobrých seznamů, stále však nesplňuje požadavky pro seznamy nejlepší.[pozn. 1]
3 Vyšší Seznam je kompletní. Úvod by měl mít alespoň 4 nebo 5 encyklopedických vět. Na každou položku seznamu vede přesměrování, na které může i nemusí být upozorněno šablonou {{přesměrování}}. Každá (nebo každá významnější) položka by měla mít svůj infobox (existuje-li vhodný) Jednotlivé položky by měly být tak dlouhé, aby to stačilo na samostatný delší pahýl[pozn. 2]. V případě, že je položka delší, měla by být členěna do podkapitol. Informace jsou encyklopedické a styl by se neměl příliš vzdalovat encyklopedickému. Každá položka je ozdrojována vícero věrohodnými zdroji, neobsahuje žádné faktické nepřesnosti a všechny zásadní či kontroverzní informace jsou opatřeny důvěryhodnou řádkovou referencí. V seznamu se nenachází žádná údržbová šablona a neměl by být řazen v žádné údržbové kategorii.
2 Střední Seznam je obsáhlejší, měl by obsahovat většinu možných položek. Nemusí obsahovat encyklopedický úvod (pouze věta „Toto je seznam …“) Na většinu položek seznamu by mělo vést přesměrování, na které může ale nemusí být upozorněno šablonou {{přesměrování}}. Každá položka nemusí obsahovat žádné reference, avšak je dobré, aby se v seznamu alespoň pár referencí nacházelo. Informace jsou encyklopedické. Jednotlivé položky nejsou příliš krátké. Nemá žádné závažné problémy. Obsahuje odkazy na portály (Simpsonovi a Televize).
1 Základní Seznam je příliš krátký, obsahuje velmi málo položek (vzhledem k počtu možných položek) nebo obsahuje jiné zásadní nedostatky a je velmi vhodné ho přepracovat. Jednotlivé položky jsou často neencyklopedické a velmi krátké. Je však řádně kategorizován.

Ostatní články editovat

Pro ostatní články, které se týkají Simpsonových nejsou stanovena zvláštní kritéria, protože neexistuje žádná větší skupina článků stejného typu a tudíž se nevyplatí speciální kritéria vytvářet. Články se tak hodnotí dle obecné stupnice.

Poznámky editovat

  1. a b c d e f g h i j k l m n o p WikiProjektu Simpsonovi jsou nadržená obecná pravidla a zvyky české Wikipedie (viz Wikipedie:WikiProjekt Simpsonovi#Rozsah), a článek na úrovních 4 (Dobrý článek) a 5 (Nejlepší článek) tak musí splňovat obecná kritéria pro takovéto články a být oprávněně označený šablonou {{Dobrý článek}} nebo {{Nejlepší článek}}.
  2. Články by neměly být doopravdy vyčleňovány (není-li doložena encyklopedická významnost samostatných položek), informace má být pouze orientační, zhruba jak dlouhé mají být jednotlivé položky

Související stránky editovat