Wikipedie:WikiProjekt Přístupnost

WikiProjekt Přístupnost je projekt sdružující wikipedisty, kteří jsou znepokojeni přístupem k principům přístupnosti na Wikipedii a rádi by všeobecnou osvětou mezi ostatními wikipedisty i vlastní prací podpořili významné zlepšení současného stavu. WikiProjekt samozřejmě uvítá připomínky osob, které patří mezi ty, jejichž přístup k informacím je omezený vlivem zdravotního postižení.

O projektu editovat

Účastníci WikiProjektu Přístupnost si uvědomují, že řada prvků moderních webových technologií má sice nesporný přínos pro jejich uživatele, ale při jejich nevhodném nebo dokonce nesprávném užívání znesnadňují nebo dokonce znemožňují přístup k informacím na webu pro osoby s různým zdravotním postižením nebo s technickými omezeními. Pokud má Wikipedie plnohodnotně plnit funkci otevřeného zdroje informací, je zapotřebí, aby maximálně podporovala a usnadňovala přístup k informacím i pro různě handicapované osoby.

Účastníci WikiProjektu Přístupnost si tedy kladou za cíl rozšířit mezi editory povědomí o problematice přístupnosti a zároveň připravovat řešení vedoucí k maximální přístupnosti obsahu Wikipedie za použití moderních postupů a společně s dalšími editory tato řešení uvádět do praxe.

Aktuální cíle editovat

 • Připravit materiál shrnující obecné principy přístupnosti webu upravený pro potřeby a možnosti editorů Wikipedie a předkládající vhodné postupy při psaní článků ale i jiných prvků na stránkách.
  • Definovat různé technické možnosti, které může čtenář článků ve Wikipedii využívat a které bychom měli při vytváření zásad zohlednit.
   • zobrazení v internetovém prohlížeči
    • různé druhy prohlížečů
    • různé možnosti rozlišení a velikosti zobrazovacího zařízení
    • různá kvalita internetového připojení
   • zobrazení uzpůsobené pro mobilní telefony (např. http://mobile.wikipedia.com)
   • zobrazení v off-line čtečkách (WikiReader)
   • zobrazení ve formátu PDF (Nápověda:Knihy)
   • zobrazení ve formátu OpenDocument (Nápověda:Knihy)
   • tisk článků na tiskárně
   • specializované čtečky pro zrakově postižené
   • vyhledávání
   • data mining
  • Definovat zásady pro články i pro jednotlivé prvky článků (odkazy, obrázky, tabulky, šablony, ...)
 • Shromažďovat těžko přístupné stránky a šablony pro další řešení

Účastníci editovat

WikiProjekty s podobnými cíli editovat

 • WikiProjekt Check Wikipedia – Mezinárodní projekt, který řeší především syntaktické nedostatky v článcích na Wikipedii. Mnohé z těchto oprav mají přímou souvislost se zvyšováním přístupnosti obsahu Wikipedie.
 • WikiProjekt Kvalita – WikiProjekt, který se pokouší zvyšovat kvalitu článků celkově, zejména pak těch, které by měly sloužit jako ukázkové. Zvyšování přístupnosti obsahu Wikipedie je jedním z podstatných prvků zvyšování kvality, tedy by na něm měl mít zájem i WikiProjekt Kvalita.
 • WikiProjekt Šablony – Projekt soustředící se standardizaci a správnou tvorbu a aplikaci šablon. Mnoho šablon není v současnosti zpracováno s ohledem na přístupnost je tedy nasnadě v součinnosti s tímto projektem daný stav zlepšit.

Související články editovat

Externí odkazy editovat