Wikipedie:WikiProjekt Masarykova univerzita/Odměňování

Každý z účastníků WikiProjektu Masarykova univerzita má právo požádat o zařazení do týmu wikipedistů při rektorátu Masarykovy univerzity a po přijetí může za svou práci v projektu získávat od Masarykovy univerzity finanční odměnu. O přijetí účastníka a každého jím vykázaného zpracování materiálu rozhoduje koordinátor projektu (Blahma). Máte-li zájem, kontaktujte jej – nejlépe e-mailem přes formulář nebo na adrese uvedené na kontaktní stránce.

Podmínky odměňování editovat

Mezi nezbytné podmínky pro zapojení se do rektorátního týmu patří:

  1. prokázání schopností – před zařazením do týmu musí účastník prokázat své schopnosti ukázkovým zpracováním několika materiálů; osvobozeni od této podmínky jsou účastníci WikiProjektu MU v roce 2015
  2. udržitelnost výsledků – tj. dodržování obecných pravidel Wikipedie, zejména pravidel o placeném editování (viz níže), encyklopedické významnosti předmětu článku a nezaujatém úhlu pohledu; vložený obsah se navíc musí ve Wikipedii udržet nejméně 1 týden, aniž by byly vyvíjeny snahy o jeho odstranění
  3. vykazování práce – účastník musí dohodnutým způsobem oznamovat množství času, který strávil zpracováním každého materiálu (textu, obrázku); toto množství musí být přiměřené rozsahu provedené práce, s přihlédnutím ke schopnostem dotyčného wikipedisty
  4. administrativní spolupráce – přijímaný účastník musí splňovat zákonná pravidla umožňující mu vykonávat v České republice práci (mj. věk nejméně 15 let) a za účelem uzavření dohody o práci a administrativy projektu musí být ochoten neveřejně Masarykově univerzitě poskytnout nutné osobní údaje včetně e-mailové adresy pro komunikaci

Prohlášení o „placeném editování“ editovat

Účastníci WikiProjektu Masarykova univerzita, kteří v kterékoliv fázi své aktivity obdrželi od Masarykovy univerzity (případně též jiného subjektu) za své příspěvky do projektů Wikimedia (mj. Wikipedie, Wikimedia Commons) jakoukoliv odměnu (peněžní, ve zboží či ve službách), jsou podle Podmínek užití projektů provozovaných nadací Wikimedia Foundation povinni o této skutečnosti informovat na své uživatelské stránce, ve shrnutí příslušné editace nebo na diskuzní stránce dotyčného článku (konkrétní kroky, jak této povinnosti dostát, jsou popsány v Častých otázkách o placeném přispívání).

Vzor prohlášení editovat

Text dle následujícího vzoru umístěte na svou uživatelskou stránku nebo na diskuzní stránku článku, za jehož editaci jste obdrželi odměnu:

Od 30. února 2016 jsem zaměstnán na Masarykově univerzitě v rámci WikiProjektu Masarykova univerzita a dostávám od ní odměnu za přispívání do projektů Wikimedia.

Alternativně je možné zřídit si za účelem účasti v projektu samostatný loutkový účet – doporučovaný název je „Přezdívka (MU)“, tedy např. Jagro používá účet Jagro (MU) – a na jeho uživatelskou stránku umístit prohlášení podobné tomuto:

Tento účet slouží uživateli Jagro pro editace související se zaměstnáním na Masarykově univerzitě v rámci WikiProjektu Masarykova univerzita; za editace pocházející z tohoto účtu může být pobírána finanční odměna.

Vysvětlení editovat

Stejně jako všichni ostatní redaktoři přispívající s cílem zvýšení povědomí o určitém tématu se i účastníci tohoto wikiprojektu nacházejí ve střetu zájmů (vzhledem k pobírání odměny se na ně aplikují rovněž specifická pravidla o placeném editování) a musí proto klást zvláštní důraz na dodržování obecně platných pravidel o neutrálním úhlu pohledu, rozhodování konsenzem a zákazu reklamy. Přesto je však „placené editování“ (na rozdíl od „placené propagace“, která navíc často probíhá tajně) na projektech Wikimedia vcelku běžnou a v případě spolupráce komunity Wikipedie s institucemi často i velmi pozitivně hodnocenou praxí.