Wikipedie:WikiProjekt Masarykova univerzita/Materiály/Obrázky

Toto je částečný přehled materiálů poskytnutých rektorátem Masarykovy univerzity pod svobodnou licencí, doplněný o informace o jejich využití na Wikipedii. Další materiály naleznete zde.

Zpracujete-li některý ze zde uvedených materiálů (tj. užijete jej celý nebo jeho část) v článku na Wikipedii, můžete požádat o zařazení do týmu wikipedistů při rektorátu Masarykovy univerzity a začít za tuto svou práci dostávat finanční odměnu. Více informací na podstránce Odměňování. Zpracování materiálu do tabulky nemusíte zaznačovat – jména dotyčných článků budou s určitým zpožděním do posledního sloupce zanesena automaticky.

Obrázky editovat

Přehled dostupných obrázků je zatím v přípravě.

Zatím si můžete udělat zběžnou představu o dostupném obsahu zde, ale obrázky odtamtud prosím sami nepřebírejte. Odkazovaná sbírka bude v nejbližších dnech aktualizována a rozšířena a všechny fotografie tam umístěné budou zkopírovány na Wikimedia Commons. Jakmile se poté objeví i v seznamu přímo na této stránce, budete moci začít s jejich užíváním v článcích na Wikipedii.

zatím prázdné

Ostatní editovat

zatím prázdné