Wikipedie:WikiProjekt Martinů

Bohuslav Martinů v roce 1943

Bohuslav Martinů je jedním z nejvýznamnějších českých hudebních skladatelů dvacátého století.

Institut Bohuslava Martinů ve spolupráci se spolkem Wikimedia Česká republika usiluje o zkvalitnění existujících a doplnění chybějících článků o životě a díle tohoto skladatele. Určitě je třeba doplnit také články o osobnostech a umělcích spojených s tímto skladatelem.

Rozšíření obsahu Wikipedie se bude dít v několika rovinách:

V rámci projektu GLAM bude fungovat wikipedista rezident v Institutu Bohuslava Martinů, který bude zajišťovat zdroje a informace pro potřebné články. Kandidátem pro tuto funkci je Wikipedista:Kateřina Nová.

Studenti píší Wikipedii Editovat

V rámci projektu Studenti píší Wikipedii budou studenti hudebních oborů psát články o dílech Bohuslava Martinů.

akademický rok 2017/2018 Editovat

Součástí projektu je i výzva k zapojení pro individuální studenty cestou facebookových stránek Institutu B. Martinů

Výsledky Editovat

2018 Editovat

2019 Editovat

2022 Editovat

Chcete se zapojit? Editovat

Pokud je vám dílo Bohuslava Martinů blízké a rádi byste se podíleli na rozšíření článků o něm na české či jiné Wikipedii, prosím kontaktujte koordinátora projektu, Gampeho na mailu Speciální:E-mail/Gampe nebo odbornou poradkyni Kateřinu Novou na mailu Speciální:E-mail/Kateřina Nová.

Výstupy Editovat