Wikipedie:Významnost (fikce)

Fikce je jistě nedílnou součástí lidského vědění a jako taková má své místo i v encyklopedii. Je však potřeba odlišit subjekty, které jsou z hlediska veškeré lidské fantazie a fikce významné a důležité a mají právo mít vlastní článek na Wikipedii, a subjekty, které jsou nevýznamné a svůj článek by tu mít neměly. Wikipedie není fanouškovským webem daných děl.

Hlavní postavy literárních děl, filmů a divadelních her

Postava je významná, pokud je předmětem všeobecně známého díla (filmu, hry), které vyvolalo širokou kritickou reflexi.

  • Všeobecně známým dílem se rozumí:
    1. Nejslavnější díla autorů, kteří jsou považováni za základ světové literatury, jejichž práce byla oceněna významnými cenami (Nobelova cena za literaturu, Pulitzerova cena apod.) a měla výrazný vliv na vývoj světových tendencí v literatuře, nebo je předmětem slavné filmové (divadelní) inscenace (Oscar) (příklady: Pán prstenů, Velký Gatsby, Oliver Twist, Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války).
    2. Soudobá velmi populární díla, největší bestsellery poslední doby, která byla přeložena do mnoha světových jazyků, jsou předlohami pro filmy (typickým příkladem může být např. Harry Potter).
    3. Soudobé populární filmy (hry), které měly velký kulturní dopad, vyvolaly širokou kritickou reflexi, ovlivnily např. světovou módu či se staly notoricky známými (příklad: Jára Cimrman, James Bond, Star Wars).
  • V praxi to stále nejčastěji znamená dodržení požadavku Dva nezávislé netriviální věrohodné zdroje. Kromě popisu vzhledu, charakteru a osudu fiktivní postavy by článek taktéž měl obsahovat její význam z pohledu reálného světa, například kdo ji ztvárnil ve filmu (divadelní hře), čím dalším se proslavila. Vždy zvažte, zda není vhodnější o postavě vytvořit pouze rozsáhlejší odstavec v Seznamu postav daného díla.

Nejste-li si jistí, raději informace o postavách vkládejte přímo do hlavního článku o díle (filmu, hře), nebo založte (upravte) seznam postav.

Části příběhu děl, filmů a her

Buďte struční při popisování historie fiktivního světa. Nezabíhejte do podrobností, které by si měl čtenář raději zjistit přečtením (zhlédnutím) primárního zdroje.

Vztah k jiným kritériím významnosti

Toto doporučení nijak neomezuje platnost ostatních doporučení ohledně významnosti. Pokud fiktivní postava, událost splňuje obecná kritéria encyklopedické významnosti, lze článek o subjektu vytvořit, přestože nesplňuje specifická pravidla tohoto doporučení.