Wikipedie:Délka článku/Návrh

Ideální délka článku je určena především požadavky čitelnosti a přehlednosti, částečně také technickými důvody. Příliš dlouhé články je lepší rozdělit, u krátkých lze uvažovat o spojení s jiným článkem. Pouhá délka článku ale pro žádný z těchto kroků dostačujícím zdůvodněním, vždy je potřeba vycházet z obsahu článku.

Shrnutí

Starší a dnes už jen zřídka používané prohlížeče měly technické omezení, kvůli kterým se důrazně doporučovalo udržovat články menší než přesně 32 KB. V dnešní době již není potřeba toto pravidlo striktně dodržovat. Dalšími technickými argumenty jsou občasné problémy s editováním u extrémně dlouhých článků i na výkonnějších počítačích a zatížení databáze ukládáním velkého množství dat.

Přestože délka článku už nyní není pravidlem, zůstávají stylistické důvody, proč hlavní stať článku nemá být přehnaně dlouhá. Mezi ně patří i snadná čitelnost. V současnosti se posuzuje délka článku případ od případu a vychází z povahy článku.

Kvůli tomu se posuzuje pouze délka hlavní stati (bez odkazů, poznámek, tabulek ad.).

Čitelnost článku

Ačkoli běžné rozrůstání článků není zásadním problémem z technického hlediska, může vadit prakticky, protože dlouhé články mohou komplikovat čtení a orientaci.

Články, které jsou delší než dvě obrazovky, musejí být rozdělené do oddílů kvůli snadnější orientaci. Čtení článků mnohem delších deset tisíc slov unavuje, taková mez odpovídá zhruba 30-50 KB stati. Jakmile článek výrazněji vzroste nad tento limit, je vhodné jeho části vyčlenit do samostatných článků a v hlavním článku ponechat jen hrubé shrnutí (a odkazy na podrobnější články).

Při měření délky hlavní stati se uvažuje text s vyloučením:

  • oddílů poznámek, odkazů a referencí;
  • diagramů a obrázků;
  • tabulek a seznamů;
  • příkazů MediaWiki apod.

Typickou výjimkou jsou seznamy anebo shrnující články o tématech, které nemají místo, kde by se daly přirozeně rozdělit.

Technické problémy

Čtení dlouhých článků může být problematické na mobilních WAP prohlížečích, na počítačích s pomalým připojením.

Na počítačích, jejichž parametry jsou přitom dostačující pro běžnou práci na internetu, může mít v některých případech práce v editačním okně s dlouhou stránkou nepříjemně dlouhou odezvu.

Dlouhé články v konkrétních prohlížečích

Problémy s prohlížením dlouhých článků byly naposledy zaregistrovány u Netscape Navigatoru verze 4.76 (nyní 8.x) a Opery v. 6.04 (nyní 9.x). Odstraněny byly i problémy při používání Mozilla Firefoxu s Google toolbar.

Současné WAP prohlížeče nemohou kvůli omezení paměti mobilních telefonů korektně editovat dlouhé články, protože editovaný text zkracují na 32 KB.

Zatížení databáze

I sebemenší editace, například oprava překlepu nebo doplnění interwiki, znamená, že se do databáze Wikipedie uloží další kopie stránky v celé její délce – viz statistiky projektu, sekce 50 nejvíce editovaných článků.

Zobrazení délky článku

Přesný údaj o délce hlavní stati systém Wikipedie neposkytuje. Orientaci lze získat z celkové délky článku, jak je zobrazená v historii článku. Pokud překročí určitou mez, je upozornění zobrazováno také v okamžiku editace nad editačním oknem.

Dělení článků

Související informace naleznete také na stránce Wikipedie:Rozdělování článků.

K dělení článku by mělo dojít vždy s ohledem na jeho obsah, samotná délka je důležitým, ale až druhým kritériem.

Pokud z článku vyjmete oddíl do samostatného článku, je třeba vyjmutou část nahradit stručným shrnutím a odkazem na nový článek.

K tomu je vhodné použít například šablonu

{{Viz též|Název odkazovaného článku}}
Související informace naleznete také na stránce Název odkazovaného článku.

S dělením článku není potřeba chvátat, zvláště pokud velikost článku sotva překročila 32 KB. Prodiskutujte dělení s ostatními, nalezněte nejvhodnější způsob dělení. Někdy článek zkrátka musí být dlouhý, aby zajistil dostatečně obsáhlé informace. Dělení nesmí být důvodem k odstraňování informací.

Pro otevření diskuse můžete použít vhodnou šablonu, např.

{{RozdělitDlouhé}}
{{RozdělitDlouhéČásti}}

Vodítko pro dělení

Rámcové vodítko pro dělení dlouhých a spojování krátkých článků
Délka stati Pravděpodobně správné řešení
> 100 KB Článek by měl být téměř jistě rozdělen
> 60 KB Článek by možná měl být rozdělen (záleží na tématu článku)
> 40 KB Článek může být případně rozdělen (pravděpodobnost roste s délkou)
< 30 KB Délka samotná není důvodem k dělení článku, rozdělení lze zdůvodnit jen obsahovými důvody
< 1 KB Pokud článek v této délce zůstává po dobu několika týdnů nebo měsíců, zvažte jeho rozšíření nebo sloučení se souvisejícím článkem.

Měřítka tohoto odhadu nejsou vhodná pro seznamy, přesměrování a rozcestníky.

Editování dlouhých článků

Pokud si chcete usnadnit práci s dlouhými články, editujte je po oddílech (využívejte odkaz Edituj vedle nadpisu příslušného oddílu).

Řešení problémů

Pokud jste našli článek tak dlouhý, že ho nemůžete editovat nebo editor článek automaticky krátí, můžete zkusit tyto cesty k řešení problému:

  • Můžete-li, nainstalujte novou verzi Vašeho prohlížeče.
  • Editujte jen jednotlivé oddíly. Úvod článku můžete editovat tak, že otevřete první oddíl článku a pak v URL adrese změníte hodnotu parametru section (z &section=1 na &section=0).

Související články