Wireless Application Protocol

(přesměrováno z WAP)

WAP (Wireless Application Protocol) je sada protokolů vyvinutých organizací WAP Forum v roce 1998, jejímž cílem bylo umožnit jednodušším mobilním telefonům a obdobným zařízením přístup k Internetu. V roce 2002 přešel vývoj WAP pod organizaci Open Mobile Alliance (OMA).

Anglická Wikipedie ve WAP prohlížeči

Zatímco vyspělejší zařízení (počítače, tablety a většina moderních mobilních telefonů) mohou používat přímo internetové protokoly (případně rozšířené o vlastnosti, které přinášejí větší spolehlivost, bezpečnost a autenticitu). WAP byl vytvořen, aby mohl fungovat na zařízeních s podstatně horšími parametry (malá paměť, slabý procesor, malé rozlišení obrazovky, pouze číselná klávesnice).

Uživatelské rozhraní pro WAP

editovat

WAP předpokládá, že na mobilním telefonu bude fungovat aplikace podobná WWW prohlížeči nazývaná microbrowser. Aby nemusely být implementovány kompletní internetové protokoly, jsou v zařízení zvaném WAP brána (anglicky WAP Gateway) transformovány na jednodušší WAPové protějšky:

 

WAP gateway

editovat

Velikou roli mezi TCP sítěmi a mobilními sítěmi hraje WAP gateway, která v mnohém přizpůsobuje WML stránky tak, aby bylo usnadněno jejich zobrazení na mobilních telefonech.

Protokolový zásobník

editovat

Pro komunikaci mezi WAP microbrowserem a HTTP proxy se používá následující protokolový zásobník:

WAP 1.0 protokoly a jejich ekvivalenty ve WWW
Wireless App. Environment (WAE, WML) HTML, XHTML ...
Wireless Session Protocol (WSP) Sessions apod.
Wireless Transaction Protocol (WTP) HTTP
Wireless Transport Layer Security (WTLS) SSL
Wireless Datagram Protocol (WDP) TCP/IP
mobilní síť (GSM nebo CDMA) Internet

Protokol WDP je obdobou internetového UDP. Pro služební funkce se používá protokol WCMP, který je obdobou internetového protokolu ICMP.

Verze WAP

editovat

WAP 1.0

editovat

1998 WAP 1.0 – používá značkovací jazyk WML

Obrázkové formáty pro WAP 1.0

editovat

Jako hlavní grafický formát WAPu je definován monochromatický WBMP.

Další technologie navázané na WAP 1.0

editovat

WAP Push, WMLScript, WTAI

WAP 1.1

editovat

1999 WAP 1.1

WAP 1.2

editovat

2000 WAP 1.2 – definuje WAP Push

WAP 2.0

editovat

2002 WAP 2.0 – používá značkovací jazyk XHTML Mobile Profile

Po WAP 1.0 nastupuje (zpětně nekompatibilní) WAP 2.0 neboli XHTML MP (Mobile Profile), který je velmi podobný WWW. Na místo WML definice stránek obsahuje zeštíhlenou verzí XHTML. Hlavním grafickým formátem se stal PNG a široce je podporován i JPEG. WAP 2.0 již není závislý na WAP Gatewayi a je podporován v sítích 3G; na rozdíl od WAP 1.0 umožňuje použití barev a grafických formátů GIF, PNG a JPG.

Architektura pro WAP Push

editovat
Podrobnější informace naleznete v článku WAP Push.
 
WAP Push Infrastruktura

WAP Push se používá i pro doručování MMS notifikací: MMSC posílá notifikaci o MMS na HSP, které je pošle pomocí SMPP na SMSC a to ji doručí na mobil.

Vyhrazené porty

editovat

Zpráva obsahuje v UDH číslo portu, které způsobí, že mobil spustí aplikaci.

WAP aplikační porty podle http://www.iana.org/assignments/port-numbers jsou sice uváděné jako TCP a UDP porty, ale mohou být předávané i jako 16bitové aplikační porty v User Data Header (UDH):

wta-wsp-s    2805/tcp  WTA WSP-S
wta-wsp-s    2805/udp  WTA WSP-S
#
wta-wsp-wtp-s  2923/tcp  WTA-WSP-WTP-S
wta-wsp-wtp-s  2923/udp  WTA-WSP-WTP-S
#
wap-push    2948/tcp  WAP PUSH
wap-push    2948/udp  WAP PUSH
wap-pushsecure 2949/tcp  WAP PUSH SECURE
wap-pushsecure 2949/udp  WAP PUSH SECURE
#
wap-wsp     9200/tcp  WAP connectionless session service
wap-wsp     9200/udp  WAP connectionless session service
wap-wsp-wtp   9201/tcp  WAP session service
wap-wsp-wtp   9201/udp  WAP session service
wap-wsp-s    9202/tcp  WAP secure connectionless session service
wap-wsp-s    9202/udp  WAP secure connectionless session service
wap-wsp-wtp-s  9203/tcp  WAP secure session service
wap-wsp-wtp-s  9203/udp  WAP secure session service
wap-vcard    9204/tcp  WAP vCard
wap-vcard    9204/udp  WAP vCard
wap-vcal    9205/tcp  WAP vCal
wap-vcal    9205/udp  WAP vCal
wap-vcard-s   9206/tcp  WAP vCard Secure
wap-vcard-s   9206/udp  WAP vCard Secure
wap-vcal-s   9207/tcp  WAP vCal Secure
wap-vcal-s   9207/udp  WAP vCal Secure
#              WAP Forum <wap-feedback&mail.wapforum.org>
#              WAP Forum <pg&uplanet.com>

Pro realizaci služeb jsou také využívány platformy i-mode a WAP 2.0.

Zhruba od roku 2000 je WAP implementován ve většině mobilních telefonů, stejně tak mobilních sítí. Většina mobilních operátorů provozuje portál pro agregaci různých služeb na této platformě.

V telefonech bývají označovány popiskem položky:

 • WAP
 • Internet
 • Služby
 • Hry a další
 • O2 Active, t-zones, Live! apod.

Externí odkazy

editovat

WAP Browser

editovat

WAP Gateway

editovat

Protokoly

editovat