Wireless Application Protocol Bitmap Format

Wireless Application Protocol Bitmap Format, zkrácen jako Wireless Bitmap, je formát monochromatického zápisu obrázků, určený pro úsporné grafické prezentace na mobilních telefonech.

Wireless Bitmap
Přípona souboru .wbmp
Typ internetového média image/vnd.wap.wbmp

Tento grafický formát je monochromatický a podporuje tak pouze barevnou hloubku 1b - tedy ani barvy, ani stupně šedi. Pixel buď svítí, a nebo nesvítí.

WBMP byl definován organizací Wap Forum pouze potřeby WAP v1.0 a jiné uplatnění nikdy nenašel. Pro barevné obrázky ve WAP v2.0 neboli XHTML MP (Mobile Profile) jsou využívány formáty GIF, PNG a JPG.

Použití a omezení formátu WBMPEditovat

Z hlediska vlastností (zejména velikosti paměti) prvních WAP 1.0 telefonů (Nokia 7100 a dále), nedoporučuje se využívat WBMP ve větších rozměrech než 96×50 pixelů. Z hlediska omezení grafického formátu je pak maximální možná velikost pouze 255x255 pixelů.

Samotné vytvoření souboru je velmi jednoduché, první 2 bajty mají hodnotu 0 (0000 0000), pak dva byty, co obsahují rozměry stran X a Y (0-255), další každý bit reprezentuje pak jeden každý pixel (1:svítí, 0:nesvítí). S výjimkou toho, pokud počet pixelů na řádku není dělitelný osmi, pak jsou vždy přebytečné pozice za koncem řádku do konce posledního bajtu hodnoty 0.

Ukázka WBMP:

Byte 1: 00000000
Byte 2: 00000000
Byte 3: 00000011 (Šířka 3px)
Byte 4: 00000011 (Výška 3px)
Byte 5: 01000000 (Řádek 1)
Byte 6: 10100000 (Řádek 2)
Byte 7: 01000000 (Řádek 3)

(Tento soubor má 3 řádky a 3 sloupce, nakreslenou šachovnici)

Externí odkazyEditovat