XHTML Mobile Profile

XHTML Mobile Profile zkráceně XHTML MP je následovník WML 1.0. XHTML MP je také nazýváno jako WAP 2.0. XHTML MP je založeno na XHTML a upraveno (zejména zjednodušeno) pro mobilní telefony včetně podpory CSS.

XHTML MP zařízení musí podporovat:

  • minimálně 256 barev
  • obrázky ve formátu GIF, JPEG, PNG
  • rozlišení minimálně 120×120 pixelů nebo větší
  • podpora min. 10 kB velikosti stránky (XHTML MP, CSS a obrázky)
  • základní podpora tabulek
  • přenosová rychlost min 9,6 kbit/s

Někdy jsou dále podporovány formáty WBMP, AMR, MIDI, MPEG-3, MPEG-4, 3GPP ,…

DOCTYPEEditovat

Doctype pro XHTML MP vypadá následovně:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD XHTML Mobile 1.1//EN"
"http://www.wapforum.org/DTD/xhtml-mobile11.dtd">

Externí odkazyEditovat