Wireless Markup Language

WML (Wireless Markup Language) je značkovací jazyk založený na jazyce XML umožňující tvorbu online dokumentů pro mobilní zařízení. Struktura WML dokumentu je podobná jako v HTML, XHTML apod. Má však určitá specifika, vycházející z jeho zaměření na mobilní přístroje, především a mimo jiné:

 • Nepodporuje barvy
 • Podporuje vnořené dokumenty (card) v jednom souboru
 • Definuje některé ovládací prvky koncového prohlížeče
 • Podporuje pouze černobílé obrázky ve formátu WBMP
 • Prohlížeči bývá vyžadována jeho striktní validita
 • Definice vstupních formulářů podporuje primitivní validace hodnot

Vznik a využitíEditovat

Sdružení WAP Forum jej definovalo v rámci skupin protokolů WAP 1.0 (Wireless Application Protocol) v roce 1998. Své předurčení splnil vzorně a ve verzi 1.1 je implementován v naprosté většině mobilních telefonů. Další verze (aktuálně 1.3) nejsou oblíbené, ani široce podporované. Nástupcem WML je XHTML Mobile Profile podle definice WAP 2.0.

Tvorba WML dokumentů a aplikacíEditovat

Stejně jako u HTML (…), tak i WML umožňuje tvořit dynamické aplikace a statické dokumenty. Na straně poskytovatele je zpravidla web server a na straně klienta prohlížeč v mobilním telefonu. Rozhraní mezi sítí internetu s TCP a mobilní sítí s WDP (další z rodiny WAP) zprostředkovává tzv. WAP Gateway. Toto zařízení dodává podporu mobilním telefonům a provádí validace, různá upravování a komprimace WML kódu.

Tvořit dynamické WML stránky je možno za pomoci libovolné HTTP serverové platformy (CGI …).

Ukázka struktury WML dokumentuEditovat

 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE wml PUBLIC "-//PHONE.COM//DTD WML 1.1//EN"
  "http://www.phone.com/dtd/wml11.dtd" >
 <wml>
  <card id="main" title="First Card">
   <p mode="wrap">This is a sample WML page.</p>
  </card>
 </wml>

Mime Type WML je:
text/vnd.wap.wml
a koncovka zpravidla .wml, není to ovšem podmínkou.

Validaci lze provádět podle těchto DTD

a dobře poslouží i W3C Markup Validation service (http://validator.w3.org/).