Wikipedie:Žádost o práva správce/Návrh/Uživatel se zvýšenými právy

Návrhy č. 1 a 2 byly staženy a zaarchivovány.

Návrh číslo 3 (Beren)

Doplnit za sekci Wikipedie:Žádost o práva správce#Odebrání práv v případě dlouhodobé neaktivity:

Uživatel s rozšířenými právy

Uživatel s rozšířenými právy je uživatel, kterému jsou propůjčena některá ze samostatně udělitelných práv správce. V současné době je to jen právo deletedhistory, které umožňuje zobrazovat seznam smazaných verzí stránek a prohlížet jejich obsah. Tato práva nemohou sloužit k omezení jiných uživatelů a jsou vázána stanoveným účelem. Případná oprávnění nad rámec tohoto účelu se nesmí využívat.

Uživatel, který chce získat rozšířená práva, musí založit podstránku této stránky, kde specifikuje, za jakým účelem a která práva bude využívat, popřípadě i po jakou dobu. Byrokrat se vhodným způsobem ubezpečí, že tato žádost není v rozporu s vůlí komunity, a není-li tomu tak, dle vlastního uvážení rozhodne, zda ji akceptuje.

Zanikne-li důvod, pro který uživatel s rozšířenými právy práva získal, nebo uplyne-li stanovená doba jejich užívání, musí požádat byrokrata o jejich odebrání. Pokud uživatel s rozšířenými právy prokazatelně ztratil důvěru komunity, jeho činnost porušuje pravidla a doporučení, nerespektuje stanovený účel a omezení nebo je pro svou nekvalitu nepřínosná, smí mu byrokrat dle vlastního uvážení tato práva odebrat.