Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

vzdělávací instituce v Jihočeském kraji

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (VŠTE) je veřejná vysoká škola neuniverzitního typu. Vznikla 27. dubna 2006. Jde o tzv. profesně orientovanou vysokou školu, zaměřuje se tedy na propojení výuky se spoluprací s firmami v rámci studovaného oboru. Jde o jednu ze dvou veřejných vysokých škol s technickými obory v ČR, druhou je Vysoká škola polytechnická Jihlava.

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Logo univerzity
Logo
Zkratka VŠTE
Rok založení 2006
Typ školy veřejná neuniverzitní vysoká škola
Vedení
Rektor prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D.
Kvestor Ing. Jaromír Vrbka, MBA, PhD.
Prorektor statutární zástupce rektora prof. Ing. Jan Váchal, CSc.
Prorektor statutární zástupce rektora Ing. Vojtěch Stehel, MBA, PhD.
Počty akademiků (k roku 2016[1])
Počet bakalářských studentů 3678
Počet magisterských studentů 211
Počet akademických pracovníků 87
Další informace
Sídlo České Budějovice
Adresa Okružní 517/10, České Budějovice, 370 01, Česko
Zeměpisné souřadnice
http://www.vstecb.cz/
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Posluchárna VŠTE
Studovna v budově E

Od ledna 2009 školu vede prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D.[2] V roce 2014 na ní studovaly asi 4 tisíce studentů.[3]

Akreditované studijní programyEditovat

Bakalářské obory
 • Technologie a řízení dopravy (3 roky)
 • Strojírenství (3 roky)
 • Pozemní stavby (4 roky)
 • Podniková ekonomika (3 roky)
 • Řízení lidských zdrojů (3 roky)
Magisterské obory
 • Logistika (2 roky)
 • Podniková ekonomika (2 roky)

Přidružené subjektyEditovat

Centrum celoživotního vzděláníEditovat

Cílem centra je zajišťování vzdělávacích kurzů pro zaměstnance VŠTE a kurzů vybraných akreditovaných předmětů. Mimo to zajišťuje vzdělávací a zájmové kurzy nejen pro studenty a zaměstnance, ale i pro veřejnost.

V rámci celoživotního vzdělávání probíhá na VŠTE i mimořádné dvousemestrální bakalářské studium ve studijních oborech Ekonomika podniku, Stavební management, Konstrukce staveb a Technologie dopravy a přepravy. Vzdělávací programy Centra celoživotního vzdělávání nejsou omezeny jen pro studenty a zaměstnance VŠTE, zúčastnit se jich může i veřejnost.[4]

Studentská unieEditovat

 
Grilovačka 2012, jedna z akcí pořádaných Studentskou unií VŠTE

V roce 2009 vznikla Studentská unie VŠTE. V jejím čele stojí devítičlenná Rada. Od června 2011 je členem České Studentské Unie, největší sítě sdružující studentské organizace v České republice. Krom provozu studentského klubu unie organizuje též různé kulturní a sportovní akce, např. od roku 2016 hokejové a fotbalové derby mezi VŠTE a Jihočeskou univerzitou.

ESN VŠTE BudweisEditovat

Jedná se o studentský spolek, který vznikl v roce 2012 pod názvem "Buddy VŠTE." Důvodem jeho založení byl zvyšující se počet zahraničních studentů na škole. V roce 2014 se stal spolek součástí neziskové organizace Erasmus Student Network a změnil svůj název na současný. Cílem spolku je pomáhat studentům přijíždějícím ze zahraničí s jejich studentským životem, seznámit je s naší kulturou a pomáhat jim poznat kraj a Českou republiku.

IPC – Informačně poradenské centrumEditovat

Cílem centra je zajišťování podpůrných služeb studentům a uchazečům se zrakovým, sluchovým nebo pohybovým postižením, specifickými poruchami učení, chronickými onemocněními, psychickými poruchami, a poruchami autistického spektra.[5]

Mateřská školka VŠTEEditovat

Mateřská školka vznikla 1. září roku 2014 v novostavbě umístěné v areálu VŠTE. V roce 2018 byla otevřena druhá třída, která rozšířila kapacitu školky na 56 dětí. Školka není určena jen zaměstnancům či studentům, ale můžou ji využívat i lidé z řad veřejnosti.[6]

HistorieEditovat

2006
 • vznik Vysoké školy technické a ekonomické, dne 17.3.2006.
2007
 • zahájena první etapa výstavby informačního střediska VŠTE,
 • navázány kontakty s vědecko-výzkumnými institucemi a odbornými organizacemi v tuzemsku a zahraničí jako např. ÚH AV ČR, v.v.i., ČVUT Praha, TU Liberec, VÚMOP Praha, v.v.i., podepsány deklarace o spolupráci s Institute Politécnico de Setúbal v Portugalsku a norskou vysokou školou Narvik University College,
 • založení a realizace první fáze výstavby školních centrálních laboratoří jako materiálně-technické podpory vzdělávacím programům školy i pro tvůrčí činnost akademických pracovníků zejména pro technické obory,
 • zahájení výuky bakalářského studijního programu Ekonomika a management, studijní obor Ekonomika podniku v prezenční formě studia.
2008
 • zkvalitnění vybavení výpočetní technikou a drobným majetkem zabezpečujícím předkládání materiálů a projektů, studijních materiálů a jiných odborných materiálů,
 • v březnu byla VŠTE udělena akreditace pro bakalářský studijní program Stavitelství, studijní obor Stavební management v prezenční formě studia.
2009
 • byla udělena akreditace pro studijní program Ekonomika a management, obor Ekonomika podniku, v kombinované formě studia,
 • vyučován nový obor ve studijním programu Stavitelství, a to studijní obor Konstrukce staveb v prezenční formě studia.
2010
 • byla provedena rekonstrukce knihovny, fyzicky byla oddělena studovna od úložiště knihovního fondu,
 • studentům byla zpřístupněna nová počítačová studovna,
 • zrekonstruována menza a zkvalitněny stravovací podmínky rozšířením nabídky služeb v kantýně a zavedením informačního systému kolejí a menz.
2011
 • akreditace studijního programu Stavitelství, studijní obor Stavební management, v kombinované formě studia,
 • byla vybudována posluchárna B1 s kapacitou 212 osob a vybavená moderní AV technikou,
 • zřízení nové studovny s 25 počítačovými stanicemi a zkvalitnění provozu copy centra,
 • VŠTE získala mezinárodní certifikát Diploma supplement Label, tento dokument informuje o totožnosti držitele kvalifikace, o obsahu studia, o úrovni a postavení absolvovaných studijních programů a o dosažených studijních výsledcích.
2012
 • byla udělena akreditace pro studijní obor Technologie dopravy a přepravy, v prezenční i kombinované formě studia,
 • vybudována nová aula s kapacitou 350 míst, sloužící nejen pro imatrikulaci, promoci ale především k výuce a konferencím, vedle auly vznikla nová knihovna se dvěma studovnami.
2013
 • získání certifikátu ECTS Label (European Credit Transfer and Accumulation System), slouží k hodnocení studia vysokoškoláků, umožňuje transparentní uznávání zahraničních studijních pobytů studentů v rámci univerzit a zvyšuje kvalitu i studijní možnosti,
 • byla udělena akreditace pro studijní obor Strojírenství, v prezenční formě studia
2014
 • prvního září byl oficiálně zahájen provoz Mateřské školky Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích.
2016
 • otevření nového bloku laboratoří pro technické obory (strojírenství, stavitelství, doprava, logistika),
 • slavnostní zasedání Akademického senátu a svěcení nových insignií.
2018
 • rozšíření areálu VŠTE na Nemanickou ulici v Českých Budějovicích
2019
 • akreditace studijního programu Technologie řízení dopravy a přepravy
 • akreditace studijního programu Logistika

Časopisy vydávané školouEditovat

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. Výroční zpráva o činnosti 2016 [online]. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích [cit. 2017-11-25]. S. 77, 86. Dostupné online. 
 2. ČTK. Rektor českobudějovické VŠTE Vochozka převzal jmenovací dekret. Deník.cz [online]. 2016-12-21 [cit. 2020-03-03]. Dostupné online. 
 3. VŠTE chystá specializaci čínské trhy. Přijela i velvyslankyně [online]. VŠTE, 2016-04-26 [cit. 2020-03-03]. Dostupné online. 
 4. Centrum celoživotního vzdělávání [online]. [cit. 2020-03-06]. Dostupné online. (česky) 
 5. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích [online]. [cit. 2020-03-06]. Dostupné online. (česky) 
 6. Školka VŠTE. skolkavste.cz [online]. [cit. 2020-03-06]. Dostupné online. 

Externí odkazyEditovat