Volební kapitulace

součást volby císaře Svaté říše římské

Volební kapitulace byla součástí volby císaře Svaté říše římské. Kandidát na trůn s ní musel vyslovit souhlas před svým zvolením.

Její podmínky a podoba byla domlouvána mezi jednotlivými kurfiřty – voliteli během předvolebních jednání a cílem kurfiřtů bylo skrze volební kapitulaci co nejvíce omezit panovníkovu moc.

LiteraturaEditovat

  • KUBEŠ, Jiří. Trnitá cesta Leopolda I. za říšskou korunou (1657–1658): volby a korunovace ve Svaté říši římské v raném novověku. České Budějovice: [s.n.], 2009. 116 s.