Vegetační doba

doba, kdy trvají příznivé podmínky pro růst a vývoj rostlin

Vegetační doba je doba, kdy trvají příznivé podmínky pro růst a vývoj rostlin[1]. Vegetační doba se může být specifická pro jednotlivé druhy a pak jde o období teplotně a srážkově příznivé pro růst dané rostliny. Obvykle je ale uvažována vegetační doba celkově pro celou přírodu. Rok je tak například i pro účely zákona rozdělen na dobu vegetačního klidu a vegetační dobu, Střídání doby vegetačního klidu a vegetace je projevem roční periodicity vývoje rostlin.[2] Termín „vegetační doba“ nelze obecně vymezit pouze jako období růstu orgánů rostlin a dělení buněk, protože růst pletiv některých druhů rostlin pokračuje běžně i během chladného období roku.[3]

V tropickém deštném lese je vegetační doba neomezená.

Někdy je termín vegetační doba použit jako termín vyjadřující dobu od výsevu do sklizně (úhynu) plodiny. Například vegetační doba některých odrůd salátu je 65–75 dní. [4]

V různých částech světa je vegetační doba velmi různá. V tropických oblastech může být vegetační doba neomezená, zatímco v Grónském vnitrozemí, Antarktidě nebo na vrcholcích nejvyšších hor (např. Tibet) nedovolují přírodní podmínky růst a rozmnožování rostlin vůbec. Odlišnosti v délce vegetační doby jsou závislé na odolnosti rostlin vůči teplotním změnám (mráz a horko) a snížení vlhkosti. Například u některých travin může být vegetační doba delší, zatímco některé stromy končí vegetační dobu s nástupem prvních chladných dnů na podzim.

Příklady přibližné délky vegetační doby v roce editovat

Celkovou vegetační dobu omezuje hlavně vliv prostředí, kdy dochází k poškození rostlinných pletiv změnou hustoty obsahu buněk chladem, teplem či suchem, náhlými teplotními výkyvy nebo dlouhotrvajícím stavem prostředí způsobujícím poškození. Nevhodné podmínky mohou vegetační dobu zkrátit i na několik týdnů v roce a v některých místech nemusí nastávat nikdy. Jako vegetační doba některých druhů dřevin je udáváno období s průměrnou teplotou nad 10 °C. Letální jsou pro rostliny teploty 40–50 °C, chladová poškození vznikají už při 9–15 °C u nejcitlivějších tropických rostlin.

Reference editovat

  1. cojeco.cz
  2. leccos.com[nedostupný zdroj]
  3. rhodoniagara.org. www.rhodoniagara.org [online]. [cit. 2014-06-24]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-05-01. 
  4. moravoseed.cz