Otevřít hlavní menu

Věnceslav je mužské křestní jméno slovanského původu s významem Více slavný. Podle českého kalendáře má svátek 13. února. Později se z tohoto jména vyvinula také modernější forma Václav.

Věnceslav
mužské jméno
Svátek 13. února
Původ slovanský
Četnost v Česku 62
Pořadí podle četnosti 674
Podle údajů z roku 2006
Četnost jmen a příjmení na webu MV ČR či graficky na mapě, četnost dle ročníků v grafu, původ a osobnosti

Obsah

Obdoby jménaEditovat

V angličtině existuje jeho obdoba, Wenceslas či Wenceslaus, řidčeji latinská podoba Wenceslavs (Wenceslas Square – Václavské náměstí, Good King WenceslausSvatý Václav, dobrý král). V ruštině, ukrajinštině a příbuzných jazycích existuje obdoba Věnceslava – Вячеслав /Vjačeslav/.

Z tohoto jména se vyvinula také modernější a dlouho už o mnoho rozšířenější obdoba Václav, v které zůstala jako odraz původního Věnceslava také její domácká obdoba Venca. Existuje také ženská obdoba Věnceslava.

Známí nositelé jménaEditovat

Statistické údajeEditovat

Následující tabulka uvádí četnost jména v ČR a pořadí mezi mužskými jmény ve srovnání dvou roků, pro které jsou dostupné údaje MV ČR – lze z ní tedy vysledovat trend v užívání tohoto jména:

Rok Četnost Pořadí Srovnání
1999 74 403.
2002 70 405. o 4 hůře
2006 62 674. o 8 hůře

Změna procentního zastoupení tohoto jména mezi žijícími muži v ČR (tj. procentní změna se započítáním celkového úbytku mužů v ČR za sledované tři roky 1999-2002) je –4,7%, což svědčí o poměrně značném poklesu obliby tohoto jména.

Externí odkazyEditovat