Výtažná kolej

kolej, která se používá k vytažení celého posunového dílu a jeho následnému rozřazení

Výtažná kolej je zpravidla kusá (slepá, ukončená) kolej, která se používá při posunu k vytažení celého posunového dílu, příp. vlaku a jeho následnému postupnému rozřazení na více kolejí. Jejím účelem je umožnit přestavování souprav mezi staničními kolejemi bez nutnosti výjezdu do frekventovaných traťových kolejí.

Nádraží Pardubice hl. n. (zleva vlečka Paramo, výtažná kolej, dvoukolejná trať směr Kolín)