Výrobní prostředek

Výrobní prostředek je marxistický výraz pro materiální statek používaný při výrobě zboží, který však hmotně nepřechází do produktu a je ve výrobním procesu nasazován opakovaně. Patří sem například budovy továren, nástroje, stroje a přístroje.

V mainstreamové ekonomii se hovoří o výrobních faktorech, ale s poněkud odlišným významem.