Výbor lidové kontroly

ústřední kontrolní orgán v Československu v letech 1971-1990

Výbor lidové kontroly (zkráceně lidově: VLK) byla soustava kontrolních orgánů v Československu v letech 1971–1990. Ač byl Výbor lidové kontroly formálně nejvyšším kontrolním orgánem ve státě, byl (stejně jako ostatní ministerstva a vrcholné státní orgány) řízen komunistickou stranou, konkrétně ekonomickým oddělením ÚV KSČ.[1]

Po revoluci roku 1989 byl VLK postupně nahrazován jinou strukturou kontrolních orgánů.[2] V roce 1990 byl nahrazen Ministerstvem kontroly a následně v roce 1993 Nejvyšším kontrolním úřadem.[3]

StrukturaEditovat

Výbor lidové kontroly existoval na federální úrovni (ČSSR), na úrovni republikové (ČSR a SSR),[4] i na všech nižších úrovních státní správy a samosprávy:

 • Výbor lidové kontroly ČSSR
 • Výbor lidové kontroly ČSR
 • Výbor lidové kontroly SSR
 • výbory lidové kontroly národních výborů,
 • výbory lidové kontroly ve výrobních hospodářských jednotkách a
 • závodní komise lidové kontroly.

Předseda Výboru lidové kontroly byl z titulu své funkce ministrem vlády (na úrovni vlád ČSSR, ČSR i SSR).[4]

Výbory lidové kontroly národních výborů se skládaly z poslanců a dalších občanů.[5] V plénu jednání výborů se rozhodovaly zásadní otázky, ostatní řešil předseda, místopředseda a zejména profesionální zaměstnanci výboru.[5]

HistorieEditovat

Předchůdcem Výboru lidové kontroly byla Ústřední komise státní kontroly a statistiky, existující v letech 1960–1967.[6]

Zákonem o komisích lidové kontroly č. 70/1967 ze dne 29. června 1967 (zákon zrušen k 20. 10. 1971) zřídilo Národní shromáždění ČSSR Ústřední komisi lidové kontroly.[7]

Zákon č. 85/1968 Sb., ze dne 27. června 1968, kterým se mění Zákon o komisích lidové kontroly a zákon o národních výborech, nově definoval Ústřední komisi lidové kontroly a Komisi lidové kontroly Slovenské národní rady.[8]

V roce 1970 byl na úrovni federace zřízen Výbor lidové kontroly ČSSR, jako ústřední orgán státní správy, v jehož čele byl člen vlády a jehož další členy jmenovala a odvolávala vláda. Na úrovni republik byly zřízeny Výbory lidové kontroly ČSR a SSR.[9]

Soustava orgánů lidové kontroly byla nově definována v roce 1971 na federální úrovni zákonem č. 103/1971 Sb. o lidové kontrole, ze dne 8. října 1971, schváleným Federálním shromážděním Československé socialistické republiky,[4] a pro Českou socialistickou republiku dne 12. října 1971 zákonem České národní rady č. 116/1971 Sb., o výborech a komisích lidové kontroly.[10]

Seznam ministrůEditovat

Ministři – předsedové Výboru lidové kontroly ČSSR:

Ministři – předsedové Výboru lidové kontroly ČSR:

 • Bohumil Tichý, (29. 6. 1990 – 20. 6. 1991)[26]
 • Igor Němec – ministr kontroly (od 20. 6. 1991 ministerstvo kontroly), (20. 6. 1991 – 2.7. 1992)[26], (2. 7. 1992 – 4. 7. 1996)[27], (30. 6. 1993 ministerstvo zrušeno); po 30. 6. 1993 ministrem vlády

Ministři – předsedové Výboru lidové kontroly SSR:

 • Ján Štencl – předseda Nejvyššího kontrolního úřadu (od 1971 VLK SSR), (2. 1. 1969 – 28. 4. 1970)[28]
 • František Lipka – předseda Nejvyššího kontrolního úřadu (od 1971 VLK SSR) – pověřen zastupováním, (28. 4. 1970 – 9. 2. 1971)[28]
 • Ján Paško, (9. 2. 1971 – 8. 12. 1971)[28], (8. 12. 1971 – 4. 11. 1976)[29], (4. 11. 1976 – 27. 2. 1978)[30]
 • Štefan Ferenczi, (23. 3. 1978 – 18. 6. 1981)[30], (18. 6. 1981 – 18. 6. 1986)[31], (18. 6. 1986 – 8. 12. 1989)[32]
 • Mária Kolaříková (dočasně pověřená), (12. 12. 1989 – 11. 1. 1990)[33]
 • Silvester Minarovič, (11. 1. 1990 – 26. 6. 1990)[33]
 • Martin Hvozdík, (27. 6. 1990 – 22. 4. 1991)[34]
 • Martin Hvozdík – ministr kontroly, (6. 9. 1990 – 22. 4. 1991)[34], (23. 4. 1991 – 24. 6. 1992)[35]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. Komunistická strana Československa (KSČ): TOTALITA. www.totalita.cz [online]. [cit. 2021-12-31]. Dostupné online. 
 2. Zrušují se: (eAGRI). eagri.cz [online]. [cit. 2021-12-31]. Dostupné online. 
 3. Žádná moc nesmí platit víc než zákony [online]. Nejvyšší kontrolní úřad [cit. 2021-12-06]. Dostupné online. 
 4. a b c 103/1971 Sb. Zákon o lidové kontrole. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2021-12-31]. Dostupné online. 
 5. a b Kapitoly z dějin a teorie veřejné správy [online]. VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta národohospodářská, 1999 [cit. 2021-12-12]. Dostupné online. 
 6. BROŽA, Jaroslav. PŘEDSTAVENÍ NEJVYŠŠÍHO KONTROLNÍHO ÚŘADU [online]. [cit. 2021-12-31]. Dostupné online. 
 7. 70/1967 Sb. Zákon o komisích lidové kontroly. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2021-12-31]. Dostupné online. 
 8. 85/1968 Sb. Zákon, kterým se mění zákon o komisích lidové kontroly a zákon o národních výborech. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2021-12-31]. Dostupné online. 
 9. VONDRÁČKOVÁ, PAVLÍNA. KONTROLA VČERA, DNES A ZÍTRA [online]. ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE – IURIDICA 1, 2018 [cit. 2021-12-12]. Dostupné online. 
 10. ZÁKON České národní rady ze dne 12. října 1971 o výborech a komisích lidové kontroly. EPRAVO.CZ [online]. [cit. 2021-12-06]. Dostupné online. 
 11. Přehled členů vlády | Vláda ČR. www.vlada.cz [online]. [cit. 2021-12-31]. Dostupné online. 
 12. a b c Přehled členů vlády | Vláda ČR. www.vlada.cz [online]. [cit. 2021-12-31]. Dostupné online. 
 13. Přehled členů vlády | Vláda ČR. www.vlada.cz [online]. [cit. 2021-12-31]. Dostupné online. 
 14. Přehled členů vlády | Vláda ČR. www.vlada.cz [online]. [cit. 2021-12-31]. Dostupné online. 
 15. Přehled členů vlády | Vláda ČR. www.vlada.cz [online]. [cit. 2021-12-31]. Dostupné online. 
 16. Přehled členů vlády | Vláda ČR. www.vlada.cz [online]. [cit. 2021-12-31]. Dostupné online. 
 17. a b Přehled členů vlády | Vláda ČR. www.vlada.cz [online]. [cit. 2021-12-31]. Dostupné online. 
 18. Přehled členů vlády | Vláda ČR. www.vlada.cz [online]. [cit. 2021-12-31]. Dostupné online. 
 19. Přehled členů vlády | Vláda ČR. www.vlada.cz [online]. [cit. 2021-12-31]. Dostupné online. 
 20. Přehled členů vlády | Vláda ČR. www.vlada.cz [online]. [cit. 2021-12-31]. Dostupné online. 
 21. Josef Kempný a ... | Vláda ČR. www.vlada.cz [online]. [cit. 2021-12-31]. Dostupné online. 
 22. a b Josef Korčák II. | Vláda ČR. www.vlada.cz [online]. [cit. 2021-12-31]. Dostupné online. 
 23. Josef Korčák III. | Vláda ČR. www.vlada.cz [online]. [cit. 2021-12-31]. Dostupné online. 
 24. Josef Korčák IV. | Vláda ČR. www.vlada.cz [online]. [cit. 2021-12-31]. Dostupné online. 
 25. a b c Josef Korčák V. a ... | Vláda ČR. www.vlada.cz [online]. [cit. 2021-12-31]. Dostupné online. 
 26. a b Přehled členů vlády | Vláda ČR. www.vlada.cz [online]. [cit. 2021-12-31]. Dostupné online. 
 27. Přehled členů vlády | Vláda ČR. www.vlada.cz [online]. [cit. 2021-12-31]. Dostupné online. 
 28. a b c Přehled členů vlády | Vláda ČR. www.vlada.cz [online]. [cit. 2021-12-31]. Dostupné online. 
 29. Přehled členů vlády | Vláda ČR. www.vlada.cz [online]. [cit. 2021-12-31]. Dostupné online. 
 30. a b Přehled členů vlády | Vláda ČR. www.vlada.cz [online]. [cit. 2021-12-31]. Dostupné online. 
 31. Přehled členů vlády | Vláda ČR. www.vlada.cz [online]. [cit. 2021-12-31]. Dostupné online. 
 32. Přehled členů vlády | Vláda ČR. www.vlada.cz [online]. [cit. 2021-12-31]. Dostupné online. 
 33. a b Milan Čič | Vláda ČR. www.vlada.cz [online]. [cit. 2021-12-31]. Dostupné online. 
 34. a b Vladimír Mečiar | Vláda ČR. www.vlada.cz [online]. [cit. 2021-12-31]. Dostupné online. 
 35. Přehled členů vlády | Vláda ČR. www.vlada.cz [online]. [cit. 2021-12-31]. Dostupné online. 

Externí odkazyEditovat