Elektrický výboj

(přesměrováno z Výboj)

Elektrický výboj je elektrický proud v plynu nebo plazmatu. Vzniká při dodání energie do plynu (konkrétně při ionizaci či průraznému napětí), protože samotný plyn vodivý není. Dělí se na výboj samostatný a nesamostatný, nesamostatný zaniká ihned po odebrání ionizátoru, zatímco ten samostatný se udrží i bez ionizátoru. Při samostatném výboji vzniká plazma. Dochází k ionizaci nárazem – elektrony nebo ionty urychlenými elektrickým polem, případně tepelným pohybem za vysoké teploty. Když výboj zanikne, plazma se přemění zpět na plyn. Do samostatných výbojů patří výboje za normálního tlaku a výboje za sníženého tlaku.[1]

Blesk je elektrický výboj jiskrový

Za normálního tlakuEditovat

Aby došlo k výboji za normálního tlaku, musí být mezi elektrodami velké napětí, či musí být prostor mezi nimi silně ionizovaný.[2]

Jiskrový výbojEditovat

Jiskrový výboj je krátkodobý intenzivní samostatný výboj, který je doprovázen jiskrou. Vzniká za atmosférického tlaku mezi dvěma vodiči o vysokém napětí. V přírodě se vyskytuje jako blesk, v lidském světě ho vytváří například Van de Graaffův generátor či induktor.

KorónaEditovat

Koróna je trsovitý výboj, vzniká v nehomogenním elektrickém poli – například v okolí hrotů, drátů apod. Vzniká také na vedení vysokého napětí jako nežádoucí efekt a způsobuje ztráty, případně rušení televizního a rádiového signálu.

Obloukový výbojEditovat

Obloukový výboj je samostatný výboj mezi dvěma elektrodami. K jeho vzniku není třeba velké napětí, ale vysoká teplota a proud mezi elektrodami. Začíná vzájemným dotykem obou elektrod, při kterém dojde ke zkratu a průchodem silného proudu se elektrody rozžhaví až na teplotu 5000 °C. Silně ionizovaný plyn pak vede proud i po oddálení elektrod. Obloukový výboj se používá při svářování kovů.

Za sníženého tlakuEditovat

Pokud je plyn zředěný (má snížený tlak), dráha iontů mezi dvěma srážkami se zvětšuje a na delší dráze získávají ionty větší energii. Dochází tak snadněji k nárazové ionizaci.

Příklady jsou:

Výboje v plazmatuEditovat

Temný výbojEditovat

Temný výboj probíhá při nízkých hustotách proudu. Nevydává viditelné záření, ale lze ho zjistit v rádiové oblasti. Při hustotách proudu poblíž horní hranice pro temný výboj prudce roste napětí. Při zápalném napětí plazma přejde do režimu doutnavého výboje a napětí prudce klesne.

Doutnavý výbojEditovat

Doutnavý výboj slabě svítí, obvykle v červené oblasti. Spektrum závisí na složení. Při nižších hustotách proudu napětí klesá, při vyšších roste. Využití: zářivky, výbojky, doutnavky, reklamní trubice, světelné nápisy, osvětlení billboardů, světelná loga firem

Obloukový výbojEditovat

Obloukový výboj probíhá při vysokých hustotách proudu. Svítí velmi jasně a vyzařuje i v oblasti UV. Napětí s hustotou proudu vždy klesá (obloukový výboj má tzv. záporný dynamický odpor).

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. Vedení elektrického proudu v kapalinách a plynech [online]. GYMCK [cit. 2018-09-25]. Dostupné online. 
  2. Elektřina v plynech [online]. ČEZ [cit. 2018-09-25]. Dostupné online. 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat