Uitlandeři

Uitlandeři je pojmenování pro ne-búrské obyvatele, především Brity z Kapské kolonie, kteří se usadili v jihoafrických nezávislých republikách Oranžsku a Transvaalu.

Popis událostíEditovat

Hlavní důvod byl u většiny novousedlíků ekonomický, v souvislosti s objevem nalezišť bohatých na zlato a diamanty v tomto regionu. Od oznámení objevu v roce 1886 se populace uitlanderů v následujících deseti letech zvýšila až na 60 000 osob, což znamenalo značnou převahu nad 30 000 původními Búry. Ti proto odmítali přiznat novousedlíkům plná občanská práva a uvalili na ně vysoké daně, což byla pro kapskou koloniální vládu, stejně jako Velkou Británii záminka pro uplatňování koloniální politiky a intervence v zemi. Búrský odpor vyústil až v druhou búrskou válku, ve které byli Búrové poraženi a Transvaal byl s příslibem pozdější autonomie zařazen mezi britské kolonie. V roce 1910 se stal Transvaal provincií britského dominia Jihoafrická unie.

LiteraturaEditovat

  • PEČENKA, M.; LUŇÁK, P. Encyklopedie moderní historie. Praha: Libri, 1998. ISBN 80-85983-46-X.