Tuhost

odpor tělesa proti deformaci

Tuhost tělesa je fyzikální veličina, charakteristická pro každé pružné těleso či statickou soustavu. Udává míru změny jeho délky (či jiného daného charakteristického rozměru ve směru působící síly) vzhledem k velikosti působící vnější síly při pružné deformaci. Na rozdíl od modulu pružnosti se týká celého tělesa, nikoliv jen materiálu, jímž je tvořeno.

Převrácená hodnota tuhosti se nazývá poddajnost.[1]

Značení editovat

Definice editovat

Tuhost pružiny je definována vztahem

 ,

kde   je velikost síly působící na pružinu (těleso) a   je rozdíl délek (charakteristického rozměru) před deformací (stlačením či roztažením) a po deformaci.

Určování editovat

  1. Statickou metodou
  2. Dynamickou metodou

Vlastnosti editovat

  • Určuje odolnost tělesa proti stlačení či roztažení.

Využití editovat

Tato veličina se využívá pro výpočet potenciální energie pružnosti:

 

Příbuzné veličiny editovat

Reference editovat

  1. a b ŠINDELÁŘ, Václav; SMRŽ, Ladislav; BEŤÁK, Zdeněk. Nová soustava jednotek. 3. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981. 672 s. (Odborná literatura pro učitele). 14-539-81. Kapitola IV. Veličiny odvozené, D. Elektřina a magnetismus, s. 319–320. 

Související články editovat

Externí odkazy editovat