Potenciální energie pružnosti

Potenciální energie pružnosti je jeden z druhů mechanické energie, kterou má pružné těleso, když je pružně deformováno (nataženo, stlačeno, ohnuto, zkrouceno).

Velikost potenciální energie pružnosti závisí na velikosti deformace a parametrech pružnosti tělesa. Velikost se rovná též mechanické práci, které je těleso schopno vykonat při navrácení do původního tvaru před deformací.

Potenciální energii pružnosti má každé deformované pružné těleso.

Značení editovat

Výpočet editovat

Pro stlačenou nebo nataženou hookovskou pružinu platí

 

kde k je tuhost pružiny a y je výchylka z rovnovážné polohy pružiny.

Související články editovat