Trilaterace je pojem z oboru geodézie. Jde o analogii triangulace, která nepracuje s úhly, ale s délkami (-later-). Zatímco při triangulaci se měří ve všech trojúhelnících tři úhly (které bývají vyrovnány na teoretický součet), při trilateraci se měří tři délky. Zatímco při triangulaci určujeme velikost trojúhelníku ze tří úhlů (věta USU)a znalosti délky jedné ze stran (tuto délku známe z předchozího měření) při trilateraci určíme velikost trojúhelníku přímo (věta SSS). Triangulace byla popsána a úspěšně používána od 18 století. Trilaterace vstoupila do měřické praxe teprve ve 20 století, neboť nejdříve musely být zkonstruovány použitelné světelné dálkoměry (na elektronické bázi).