Otevřít hlavní menu

Rychlost zvuku je rychlost, jakou se zvukové vlny šíří prostředím. Často se tímto pojmem myslí rychlost zvuku ve vzduchu, která závisí na atmosférických podmínkách – největší vliv na její hodnotu má teplota vzduchu.

Rychlost zvuku v ideálním plynuEditovat

V ideálním plynu pro rychlost zvuku platí vzorec

 ,

kde   je tlak plynu při teplotě 0 °C,   příslušná hustota a   teplotní rozpínavost pro daný plyn.

Historie měření rychlosti zvukuEditovat

První, kdo se pokusil změřit rychlost zvuku ve vzduchu, byl Marin Mersenne. Při pokusech s kanónem naměřil rychlost 428 m/s. Rychlost zvuku ve vodě poprvé přesně měřili Jean-Daniel Colladon a Charles Sturm. Na ženevském jezeře postavili v roce 1827 dvě loďky do vzdálenosti 13487 m. Speciální zařízení zároveň uhodilo do zvonu, ponořeného do vody a odpálilo nálož střelného prachu. Pozorovatel na druhé loďce naměřil rozdíl mezi akustickým a optickým signálem 9,4 s, což odpovídá 1435 m/s.[1]

Rychlosti zvuku v některých látkáchEditovat

Látka Rychlost (m·s−1)
Vodík (0 °C) 1270
Oxid uhličitý (25 °C) 259
Kyslík (25 °C) 316
Suchý vzduch (0 °C) 331,4
Suchý vzduch (25 °C) 346,3
Helium (0 °C) 970
Rtuť (20 °C) 1400
Destilovaná voda (25 °C) 1497
Mořská voda (13 °C) 1500
Led (−4 °C) 3250
Stříbro (20 °C) 2700 / 3700
Měď (20 °C) 3500 / 4720
Sklo (20 °C) 5200
Ocel (20 °C) 5000 / 6000
Hliník (20 °C) 5200 / 6400

U pevných látek záleží měření na tom, jestli se měří podélné vlnění v kompaktní hmotě, nebo příčné vlnění na tyči. V kompaktní hmotě je rychlost vyšší.

Rychlost zvuku ve vzduchuEditovat

 
Přibližná (červeně) a skutečná (zeleně) závislost rychlosti zvuku na teplotě.
Vlevo uvedený lineární vzorec lze proto použít jen v okolí několika desítek stupňů od teploty 0°C

Ze vzorce pro rychlost zvuku v ideálním plynu vyplývá, že pro rychlost zvuku v suchém vzduchu platí zhruba následující vztah:

 
  •   je teplota ve stupních Celsia.
  • Rychlost zvuku tedy závisí jen na teplotě, nikoliv na tlaku.
  • Tento zjednodušený vzorec je se zanedbatelnou chybou použitelný přibližně v rozsahu od −100 °C do 100 °C.

Následující tabulka udává přibližné rychlosti zvuku v různých nadmořských výškách:

Nadmořská výška Teplota vzduchu (°C) Rychlost (m·s−1)
hladina moře 15 340
11 000 m – 20 000 m −57 295
29 000 m −48 301

Šíření zvuku ve vakuuEditovat

K šíření zvuku je potřeba nějakého látkového prostředí. To je takové prostředí, ve kterém jsou nějaké částice – například částice plynů ve vzduchu. Proto se zvuk nešíří ve vakuu, které v ideálním případě neobsahuje žádné částice.

ReferenceEditovat

  1. Rudolf Faukner:Moderní fysika (1947)

Související článkyEditovat