Titrační standard

Titrační standard je vzorek látky o známé koncentraci, pomocí jehož spotřeby při titraci se určuje koncentrace měřené látky.

Obvyklé požadavky na titrační standard jsou:

  • Musí se jednat o stálou látku, aby se v průběhu času neměnila koncentrace.
  • Měl by mít velkou molární hmotnost.
  • Musí se jednat o chemické individuum – bez příměsí.