Th-2 odpověď

imunitní odpověď založená na Th2 pomocných lymfocytech

Th-2 odpověď (Th2) je imunitní odpověď založená na Th2 pomocných lymfocytech. Tato odpověď je iniciována cytokinem IL-4 a blokovaná interferonem gama, který je Th-1 efektorovým cytokinem. Hlavními produkty Th2 buněk jsou potom cytokiny IL-4 (jedná se o autokrinní signalizaci), IL-5, IL-6, IL-9 a IL-13. Dochází poté k protilátkové odpovědi založené na produkci protilátek z B lymfocytů. Organismy tak bojují proti extracelulárním patogenům. Tento typ odpovědi je také odpovědný za rozvoj alergie a astmatu.[1] Opakem je potom Th-1 odpověď, kterou zprostředkovávají především Th1 lymfocyty a která je zaměřena proti intracelulárním patogenům.

Iniciace Th2 odpovědiEditovat

Th2 buňky (též Th2 lymfocyty) se vyvíjejí z Th0 pomocných lymfocytů (CD4+). K jejich vývoji do Th2 buňky potřebují Th0 vhodné cytokinové prostředí. Nejdůležitějším cytokinem, který musí být v dostatečné koncentraci je právě IL-4, který v buňkách aktivuje transkripční faktor GATA3.[2] Ten je zodpovědný za následující transkripční změny a projev Th2 fenotypu. IL-4 pochází hlavně z produkce bazofilních granulocytů, žírných buněk, NKT buněk a právě vznikajících Th2 lymfocytů.[3][1]

Th2 odpověď může být zprostředkována i jiným typem buněk než pomocnými lymfocyty. Populace přirozených lymfoidních buněk (ILC – innate lymphoid cells), konkrétně ILC druhého typu jsou toho důkazem. I u nich se uplatňuje transkripční faktor GATA3. Aktivované ILC2 poté mají obdobné účinky na imunitní systém jako Th2 buňky.[4]

Význam Th2 odpovědiEditovat

Po aktivaci buněk dochází k produkci specifických cytokinů pro Th2 odpověď. Tyto cytokiny jsou IL-4, IL-5, IL-6, IL-9 a IL-13.[3] Dochází k aktivaci humorální imunity založené na protilátkách. IL-4 je růstovým faktorem pro B lymfocyty, dochází tak k jejich proliferaci, indukuje izotypový přesmyk protilátek (imunoglobulinů) a obecně jejich produkci. Dalším důsledkem je regulace exprese MHC II na B buňkách a indukce alternativního stavu makrofágů.[5] Podobné účinky má i IL-13. IL-5 je hlavním diferenciačním faktorem pro eosinofilní granulocyty, také podporuje růst B buněk a sekreci imunoglobulinů. [1]

Regulace Th2 odpovědiEditovat

Th2 odpověď je inhibována produkty Th1 odpovědi, což je především interferon-gama (IFNγ) a IL-12. Produkty Th2 naopak inhibují Th1 odpověď. Ve skutečnosti se v organismu uplatňují zároveň oba typy imunitní odpovědi a záleží na jejich vzájemné balanci a doplňování. [1]

ReferenceEditovat

  1. a b c d ZHU, Jinfang; PAUL, William E. CD4 T cells: fates, functions, and faults. Blood. 2008-09-01, roč. 112, čís. 5, s. 1557–1569. PMID: 18725574. Dostupné v archivu pořízeném dne 12-09-2018. ISSN 0006-4971. DOI 10.1182/blood-2008-05-078154. PMID 18725574. (anglicky) 
  2. WAN, Yisong Y. GATA3: a master of many trades in immune regulation. Trends in Immunology. 2014-06, roč. 35, čís. 6, s. 233–242. Dostupné online [cit. 2018-09-21]. ISSN 1471-4906. DOI 10.1016/j.it.2014.04.002. PMID 24786134. 
  3. a b PAUL, William E.; ZHU, Jinfang. How are TH2-type immune responses initiated and amplified?. Nature Reviews Immunology. 2010-04, roč. 10, čís. 4, s. 225–235. Dostupné online [cit. 2018-09-21]. ISSN 1474-1733. DOI 10.1038/nri2735. PMID 20336151. (En) 
  4. HOYLER, Thomas; KLOSE, Christoph S.N.; SOUABNI, Abdallah. The Transcription Factor GATA-3 Controls Cell Fate and Maintenance of Type 2 Innate Lymphoid Cells. Immunity. 2012-10, roč. 37, čís. 4, s. 634–648. Dostupné online [cit. 2018-09-21]. ISSN 1074-7613. DOI 10.1016/j.immuni.2012.06.020. PMID 23063333. 
  5. GADANI, Sachin P.; CRONK, James C.; NORRIS, Geoffrey T. IL-4 in the Brain: A Cytokine To Remember. The Journal of Immunology. 2012-11-01, roč. 189, čís. 9, s. 4213–4219. PMID: 23087426. Dostupné online [cit. 2018-09-21]. ISSN 0022-1767. DOI 10.4049/jimmunol.1202246. PMID 23087426. (anglicky)