Lymfocyt je typ bílé krvinky vyskytující se u obratlovců. Řadí se mezi agranulocyty. Lymfocyty představují funkčně různorodou skupinu imunitních buněk. Morfologicky jsou lymfocyty kulaté mononukleární buňky s malým množstvím cytoplazmy. NK buňky obsahují navíc v cytoplasmě granule.

Lymfocyt

Druhy lymfocytů editovat

Specifickou imunitu v organismu zajišťují T- a B-lymfocyty. Třetím, poněkud odlišným typem lymfocytů, jsou tzv. NK buňky neboli přirození zabijáci (z anglického Natural Killers) řadící se k přirozené nespecifické imunitě.

Lymfocyty vznikají z lymfatických kmenových buněk v kostní dřeni. T-lymfocyty pak migrují do brzlíku, kde se dále diferencují. B-lymfocyty se diferencují na různých místech organismu v závislosti na druhu obratlovce. U člověka a myší se B-lymfocyty diferencují v kostní dřeni, u přežvýkavců dozrávají B-lymfocyty v Peyerových placích střeva, u ptáků zase ve Fabriciově burze.

Odkazy editovat

Související články editovat

Literatura editovat

  • TOMAN, M. et al. Veterinární imunologie. Praha: Grada Publishing, 2000. 416 s. ISBN 80-7169-727-3. 

Externí odkazy editovat