Teplota půdy

charakteristika tepelného stavu půdy

Teplota půdy je charakteristika tepelného stavu půdy.

Měření teploty půdyEditovat

 
Půdní teploměry

Teplota půdy se měří půdními teploměry ve stupních Celsia ve standardních hloubkách 5, 10, 20, 50, 100, 150 a 300 cm.

Na stanicích v České republice se teplota půdy měří v hloubkách 5, 10, 20, 50 a 100 cm většinou s použitím elektrických půdních teploměrů, někde ještě pomocí půdních teploměrů.[1]

Měření promrzání půdyEditovat

zemědělské meteorologii se zjišťuje hloubka promrzání půdy, tj. hloubka, v níž dochází k mrznutí vody. K jejímu určení se používají půdní mrazoměry (kryopedymetry). Ve stavebnictví se určuje nezámrzná hloubka půdy.

Změny teploty půdyEditovat

Zdroj teplaEditovat

Přírodním zdrojem tepla je elektromagnetické záření Slunce, které je pohlceno povrchem půdy.[2] Charakteristika schopnosti prostředí pohlcovat dopadající záření je dána absorpčním koeficientem. Poměr množství odraženého záření k množství záření dopadlého na určitý povrch je albedo.[3] Hodnota absorpčního koeficientu a albeda je odlišná pro různé typy prostředí a povrchů. Sluneční záření je absorbováno svrchní vrstvičkou povrchu půdy.

Míra zahřátí povrchu půdy závisí po absorpci záření na tepelné kapacitě půdy, na ztrátách energie při vyzařování a při výparu vody z půdy a na přenosu energie do hlubších vrstev.[2]

Změny teplotyEditovat

Pro zjednodušený popis, předpokládající nehorizontální přenos tepla, časové změny teploty půdy s hloubkou se používají čtyři Fourierovy zákony:

 1. perioda časových změn teploty půdy se s rostoucí hloubkou nemění;
 2. amplituda časových změn teploty půdy se s rostoucí hloubkou zmenšuje. Označíme-li amplitudu výkyvů teploty na povrchu půdy A0 , v hloubce z Az, koeficient molekulární teplotní vodivosti km a periodu výkyvů teploty P, platí že
   
 3. doba výskytu maxima a minima teploty půdy se s rostoucí hloubkou zpožďuje. Zpoždění ΔT vůči času výskytu extrému na zemském povrchu lze vyjádřit vztahem
   
 4. označíme-li hloubku stálé denní teploty půdy zd, hloubku stálé roční teploty zr, periodu denních výkyvů teploty půdy Pd a periodu ročních výkyvů teploty půdy Pr, pak platí, že
   .[4]

GalerieEditovat

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. Česká meteorologická společnost. Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) [online]. [cit. 2020-04-21]. Heslo teplota půdy. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-10-09. (česky) 
 2. a b NĚMEČEK, Jan; SMOLÍKOVÁ, Libuše; KUTÍLEK, Miroslav. Pedologie a paleopedologie. Praha: Academia, 1990. 552 s. ISBN 80-200-0153-0. S. 87. 
 3. Česká meteorologická společnost. Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) [online]. [cit. 2020-04-21]. Heslo albedo. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-05-30. (česky) 
 4. Česká meteorologická společnost. Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) [online]. [cit. 2020-04-21]. Heslo zákony Fourierovy. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-06-10. (česky) 

LiteraturaEditovat

 • UHLÍŘ, Pavel. Meteorologie a klimatologie v zemědělství. Praha: Československá akademie zemědělských věd, 1961. 402 s. S. 59–68, 222–228. 
 • NĚMEČEK, Jan; SMOLÍKOVÁ, Libuše; KUTÍLEK, Miroslav. Pedologie a paleopedologie. Praha: Academia, 1990. 552 s. ISBN 80-200-0153-0. Podkapitola Termické režimy půd, s. 87–93. 
 • STŘEDOVÁ, Hana, a kol. Teplota půdy. 1. vyd. Praha : Český hydrometeorologický ústav, 2014. 70 s. Práce a studie, sešit č. 36. ISBN 978-80-87577-45-5.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat